Phụ tùng Frontier

9873 lượt xem
TÊN PHỤ TÙNG LOẠI XE ĐVT  ĐƠN GIÁ BÁN LẺ
(Bao gồm VAT)
ĂNG TEN FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       270.000
BA ĐỜ XÔNG DỌC (CÓ RÔ TUYN) FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI    1.320.000
BA ĐỜ XÔNG DỌC (CÓ RÔ TUYN) FRONTIER-K250 CÁI    1.230.000
BA ĐỜ XÔNG NGANG (KHÔNG RÔ TUYN) FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI    1.080.000
BẠC ĐẠN BÁNH ĐÀ FRONTIER-K250 CÁI       140.000
BẠC ĐẠN BÁNH ĐÀ (6202) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       160.000
BẠC ĐẠN BÁNH RĂNG SỐ LÙI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       190.000
BẠC ĐẠN BÁNH SAU, NGOÀI (32010XJ) FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       520.000
BẠC ĐẠN BÁNH SAU, TRONG (32011XJ) FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       320.000
BẠC ĐẠN BÁNH SAU, TRONG + NGOÀI (32009XJ) FRONTIER-125/K135/K190/K2700/K200 CÁI       330.000
BẠC ĐẠN BÁNH TRƯỚC, NGOÀI FRONTIER-K200 CÁI       300.000
BẠC ĐẠN BÁNH TRƯỚC, NGOÀI (30205J) FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       220.000
BẠC ĐẠN BÁNH TRƯỚC, NGOÀI (32207) FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       380.000
BẠC ĐẠN BÁNH TRƯỚC, TRONG FRONTIER-125/K135/K190/K2700/K200 CÁI       390.000
BẠC ĐẠN BÁNH TRƯỚC, TRONG (32209J) FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       410.000
BẠC ĐẠN BI TÊ FRONTIER-K250/KIA-BONGOIII/PORTER FMC CÁI       530.000
BẠC ĐẠN BI TÊ (32009XJ) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       310.000
BẠC ĐẠN CHỮ THẬP LÁP DỌC FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       810.000
BẠC ĐẠN CÙI THƠM NGOÀI (30306C) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       350.000
BẠC ĐẠN CÙI THƠM TRONG FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       400.000
BẠC ĐẠN CÙI THƠM TRONG (32307C) FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       390.000
BẠC ĐẠN ĐẦU CƠ HỘP SỐ FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       460.000
BẠC ĐẠN ĐẦU CƠ HỘP SỐ (BẠC ĐẠN THƯỚC TẦNG DƯỚI TRƯỚC, SAU HD72) FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       310.000
BẠC ĐẠN ĐŨA LÒNG CƠ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       100.000
BẠC ĐẠN ĐŨA SỐ 1 THƯỚC TẦNG TRÊN FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       190.000
BẠC ĐẠN ĐŨA SỐ 3 THƯỚC TẦNG TRÊN FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       100.000
BẠC ĐẠN ĐŨA SỐ 5 THƯỚC TẦNG TRÊN FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI         80.000
BẠC ĐẠN ĐŨA TRỤC SỐ LÙI FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       140.000
BẠC ĐẠN ĐUÔI THƯỚC TẦNG DƯỚI (F-218478) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       500.000
BẠC ĐẠN GIỮA THƯỚC TẦNG DƯỚI (026-57032) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       510.000
BẠC ĐẠN HỘP SỐ GIỮA THƯỚC TẦNG TRÊN FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       360.000
BẠC ĐẠN SỌ CẦU (32210J) FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       440.000
BẠC ĐẠN SỌ CẦU (TR458020) FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       310.000
BẠC ĐẠN THƯỚC TẦNG TRÊN FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       330.000
BẠC ĐẠN VAN XOAY THƯỚC LÁI (6001) FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       210.000
BẠC MÁY (4 PÍT TÔNG) KIA-BONGOIII BỘ    2.250.000
BẠC MÁY (4 PÍT TÔNG) FRONTIER-125/K135/K190/K2700 BỘ    1.890.000
BẠC MÁY (4 PÍT TÔNG) FRONTIER-140/K165/K3000 BỘ    1.890.000
BẠC MÁY (STD) FRONTIER-K200 BỘ/4 MÁY    3.090.000
BẠC THAU TAY DÊN FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI         80.000
BÀN ĐẠP COL FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI    1.050.000
BÀN ĐẠP GA CÓ CẢM BIẾN FRONTIER-K250 CÁI    1.490.000
BÀN ĐẠP LÊN XUỐNG CABIN, PHẢI (NHỰA) FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI         80.000
BÀN ĐẠP LÊN XUỐNG CABIN, PHẢI (NHỰA) FRONTIER-K250 CÁI         80.000
BÀN ĐẠP LÊN XUỐNG CABIN, TRÁI (NHỰA) FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI         80.000
BÀN ĐẠP LÊN XUỐNG CABIN, TRÁI (NHỰA) FRONTIER-K250 CÁI         80.000
BÀN ĐẠP THẮNG FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI    1.000.000
BẢN LỀ CỬA TRÁI, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       240.000
BẢN LỀ CỬA, DƯỚI PHẢI FRONTIER-K250 CÁI       160.000
BẢN LỀ CỬA, DƯỚI TRÁI FRONTIER-K250 CÁI       160.000
BẢN LỀ CỬA, TRÊN PHẢI FRONTIER-K250 CÁI       160.000
BẢN LỀ CỬA, TRÊN TRÁI FRONTIER-K250 CÁI       160.000
BẢN LỀ NẮP CA BÔ, PHẢI FRONTIER-K250 CÁI       330.000
BẢN LỀ NẮP CA BÔ, TRÁI FRONTIER-K250 CÁI       330.000
BÁNH ĐÀ FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI    2.490.000
BÁNH ĐÀ FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI    2.490.000
BÁNH ĐÀ + VÒNG RĂNG FRONTIER-K250 CÁI    2.540.000
BÁNH RĂNG BỊ ĐỘNG CÔNG TƠ MÉT FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       270.000
BÁNH RĂNG BỊ ĐỘNG CÔNG TƠ MÉT FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       260.000
BÁNH RĂNG BỊ ĐỘNG CÔNG TƠ MÉT FRONTIER-K200/K250 CÁI       250.000
BÁNH RĂNG BƠM CAO ÁP FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       570.000
BÁNH RĂNG BƠM NHỚT FRONTIER-K250 CÁI       250.000
BÁNH RĂNG CHỦ ĐỘNG CÔNG TƠ MÉT FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       170.000
BÁNH RĂNG CHỦ ĐỘNG CÔNG TƠ MÉT FRONTIER-K200/K250 CÁI         80.000
BÁNH RĂNG CỐT CAM FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       470.000
BÁNH RĂNG CỐT MÁY FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       510.000
BÁNH RĂNG ĐỒNG TÔC SỐ 5 (36 RĂNG) FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       230.000
BÁNH RĂNG HÀNH TINH FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       280.000
BÁNH RĂNG HÀNH TINH & BÁNH RĂNG HỘ TINH FRONTIER-140/K165/K3000 BỘ    1.490.000
BÁNH RĂNG HỘ TINH FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       510.000
BÁNH RĂNG HỘ TINH FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       410.000
BÁNH RĂNG SỐ 1 THƯỚC TẦNG TRÊN FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI    1.050.000
BÁNH RĂNG SỐ 1 THƯỚC TẦNG TRÊN (BÁNH RĂNG: 39 RĂNG, ĐỒNG TỐC: 42 RĂNG) FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       850.000
BÁNH RĂNG SỐ 2 THƯỚC TẦNG TRÊN FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI    1.250.000
BÁNH RĂNG SỐ 2 THƯỚC TẦNG TRÊN (BÁNH RĂNG: 33 RĂNG, ĐỒNG TỐC: 42 RĂNG) FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       750.000
BÁNH RĂNG SỐ 3, 4 THƯỚC TẦNG TRÊN FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       710.000
BÁNH RĂNG SỐ 3, 4 THƯỚC TẦNG TRÊN (BÁNH RĂNG: 26 RĂNG, ĐỒNG TỐC: 39 RĂNG) FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       730.000
BÁNH RĂNG SỐ 5 THƯỚC TẦNG DƯỚI (N.LỚN: 40 RĂNG, N.NHỎ: 14 RĂNG) FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI    1.580.000
BÁNH RĂNG SỐ 5 THƯỚC TẦNG DƯỚI (N.LỚN: 41 RĂNG, N.NHỎ: 14 RĂNG) FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       900.000
BÁNH RĂNG SỐ 5 THƯỚC TẦNG TRÊN (22 RĂNG NGHIÊNG, 36 RĂNG CHUỘT) FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI    1.080.000
BÁNH RĂNG SỐ 5 THƯỚC TẦNG TRÊN (BÁNH RĂNG: 20 RĂNG, ĐỒNG TỐC: 36 RĂNG FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI    1.080.000
BÁNH RĂNG SỐ LÙI THƯỚC TẦNG TRÊN FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI    1.890.000
BÁNH RĂNG SỐ LÙI TRỤC SỐ LÙI (24R) FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       680.000
BÁNH RĂNG TRUNG GIAN FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       460.000
BÁNH RĂNG TRUNG GIAN BƠM NHỚT FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       440.000
BÁNH RĂNG TRUNG GIAN SỐ 2 FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       710.000
BÁNH RĂNG TRUNG GIAN SỐ LÙI FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       490.000
BÁNH RĂNG XÍCH CAM GIỮA (NHÔNG ĐÔI) FRONTIER-K250 CÁI       490.000
BÁT  BẮT CẢN TRƯỚC, PHẢI FRONTIER-K250/KIA-BONGO III CÁI       210.000
BÁT  BẮT CẢN TRƯỚC, TRÁI FRONTIER-K250/KIA-BONGO III CÁI       210.000
BÁT BẮT BƠM CAO ÁP ĐỘNG CƠ FRONTIER-K250 CÁI       630.000
BÁT BẮT DÈ CHẮN BÙN TRƯỚC, PHÁI FRONTIER-K250 CÁI         70.000
BÁT BẮT DÈ CHẮN BÙN TRƯỚC, PHÁI FRONTIER-K250 CÁI         80.000
BÁT BẮT DÈ CHẮN BÙN TRƯỚC, TRÁI FRONTIER-K250 CÁI         70.000
BÁT BẮT DÈ CHẮN BÙN TRƯỚC, TRÁI FRONTIER-K250 CÁI         80.000
BÁT BẮT TRỤC TĂNG ĐƯA CÀNG CHỮ A, PHẢI FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       400.000
BÁT BẮT TRỤC TĂNG ĐƯA CÀNG CHỮ A, TRÁI FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       400.000
BÁT CẢN TRƯỚC, PHẢI (BẰNG NHỰA) FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       170.000
BÁT CẢN TRƯỚC, PHẢI (CÓ LỖ BẮT ĐÈN CẢN) FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       200.000
BÁT CẢN TRƯỚC, TRÁI (BẰNG NHỰA) FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       170.000
BÁT CHÂN MÁY, TRƯỚC FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       260.000
BÁT ĐẬY TRỤ CHÂN CABIN FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       310.000
BÁT ĐINAMÔ FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       410.000
BÁT ĐỞ KHUNG TÁP LÔ FRONTIER-K250 CÁI    1.460.000
BÁT ĐỠ THƯỚC LÁI (BẰNG  SẮT) FRONTIER-K200 CÁI    1.800.000
BÁT ĐỠ THƯỚC LÁI (BẰNG SẮT) FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI    1.700.000
BÁT GÀI DƯỚI GHẾ PHỤ FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI         40.000
BÁT GẮN LỐC LẠNH (KHÔNG CÓ PULY) FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI    1.480.000
BÁT HỘP SỐ, PHẢI FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       280.000
BÁT HỘP SỐ, TRÁI FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       280.000
BÁT NẮP CA BÔ, PHẢI FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       270.000
BÁT NẮP CA BÔ, PHẢI FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       310.000
BÁT NẮP CA BÔ, TRÁI FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       270.000
BÁT NẮP CA BÔ, TRÁI FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       310.000
BÁT NHÍP FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI         70.000
BÁT NHÍP SAU FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI         50.000
BÁT NHÍP TRƯỚC FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI         50.000
BÁT NHÍP TRƯỚC PHÍA SAU, TRÁI, PHẢI FRONTIER-140 CÁI       740.000
BÁT NHÍP TRƯỚC PHÍA TRƯỚC, PHẢI FRONTIER-140 CÁI       530.000
BÁT SẮT TREO ỐNG BÔ RUNG FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI         30.000
BÁT SẮT TREO ỐNG BÔ XẢ (ĐOẠN TRƯỚC) FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       110.000
BÁT TĂNG ĐƯA ĐINAMÔ FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       290.000
BÁT THÙNG DẦU FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       280.000
BẦU BÔ E GIÓ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI    1.310.000
BẦU BÔ E GIÓ FRONTIER-K200/K250 CÁI       760.000
BẦU SẸC VÔ THẮNG (CÓ XY LANH) FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI    4.030.000
BẦU SẸC VÔ THẮNG (CÓ XY LANH) FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI    3.980.000
BẦU SẸC VÔ THẮNG KHÔNG XY LANH FRONTIER-K250 CÁI    2.740.000
BỆ NGHĨ CHÂN TÀI XẾ FRONTIER-K250 CÁI         90.000
BỆ NGHỈ CHÂN TRONG CABIN (BỆ ĐỂ CHÂN GẦN BÀN ĐẠP LY HỢP) FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       150.000
BỆ NGHỈ CHÂN TRONG CABIN (BỆ ĐỂ CHÂN GẦN BÀN ĐẠP LY HỢP) FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       150.000
BIẾN TRỞ QUẠT GIÓ FRONTIER-K200 CÁI       280.000
BIẾN TRỞ QUẠT GIÓ (TRONG Ổ QUẠT LẠNH) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       510.000
BÌNH CHÂN KHÔNG TRỢ LỰC THẮNG FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       490.000
BÌNH DẦU THẮNG FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       430.000
BÌNH DẦU THẮNG FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       340.000
BÌNH DẦU TRỢ LỰC TAY LÁI FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       490.000
BÌNH DẦU TRỢ LỰC TAY LÁI FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       520.000
BÌNH NƯỚC PHỤ FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       210.000
BÌNH NƯỚC PHỤ FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       220.000
BÌNH NƯỚC PHỤ (KHÔNG NẮP) FRONTIER-K200/K250 CÁI       200.000
BÌNH NƯỚC XỊT KÍNH (CÓ MÔ TƠ) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       560.000
BÌNH XỊT NƯỚC KÍNH CÓ MÔ TƠ FRONTIER-K200/K250/KIA-BONGO CÁI       450.000
BỘ CHÌA KHÓA ĐỀ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 BỘ    1.130.000
BỘ CÙI DĨA CẦU SAU (11 X 41; Lỗ 12mm) FRONTIER-125/K135/K190/K2700 BỘ    5.250.000
BỘ CÙI DĨA CẦU SAU (9 X 37) FRONTIER-140/K165/K3000 BỘ    4.200.000
BỘ ĐỒ N GHỀ FRONTIER-K250 BỘ       960.000
BỘ ĐỒ NGHỀ FRONTIER-125/K135/K190/K2700 BỘ       680.000
BỘ ĐỒ NGHỀ FRONTIER-140/K165/K3000 BỘ    1.160.000
BỘ ĐỒNG TỐC SỐ 1 & 2 FRONTIER-125/K135/K190/K2700 BỘ       880.000
BỘ ĐỒNG TỐC SỐ 1 & 2 FRONTIER-140/K165/K3000 BỘ    1.170.000
BỘ ĐỒNG TỐC SỐ 3 & 4 FRONTIER-140/K165/K3000 BỘ       820.000
BỘ ĐỒNG TỐC SỐ 5 (RUỘT: 36 RĂNG) FRONTIER-140/K165/K3000 BỘ       800.000
BỘ HƠI ĐỒNG BỘ (PÍTTÔNG:94,5MM) FRONTIER-125/K135/K190/K2700 BỘ    4.950.000
BỘ HƠI ĐỒNG BỘ (PÍTTÔNG:98MM) FRONTIER-140/K165/K3000 BỘ    6.750.000
BỘ ỐNG DẦU THẮNG + LY HỢP CABIN FRONTIER-K250 BỘ       440.000
BỘ SIU BÓT TAY LÁI FRONTIER-140/K165/K3000 BỘ       380.000
BỘ VI SAI CẦU SAU FRONTIER-125/K135/K190/K2700 BỘ    2.800.000
BỘ VI SAI CẦU SAU (LOẠI LÁP NGANG 30 THEN HOA) FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI    7.300.000
BỘ XÚC TÁC LÀM ẤM KHÍ XẢ FRONTIER-K250 CÁI #########
BỌC GIÓ KÉT GIÀN NÓNG FRONTIER-K200 CÁI       790.000
BỌC GIÓ KÉT NƯỚC FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       240.000
BỌC GIÓ KÉT NƯỚC FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       500.000
BƠM CAO ÁP FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI #########
BƠM CAO ÁP FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI #########
BƠM CAO ÁP KIA-BONGOIII CÁI #########
BƠM CAO ÁP ĐỘNG CƠ FRONTIER-K250 CÁI #########
BƠM NHỚT MÁY FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI    1.380.000
BƠM NHỚT MÁY FRONTIER-K250 CÁI    1.850.000
BƠM NƯỚC ĐỘNG CƠ KIA-BONGOIII CÁI    1.450.000
BƠM NƯỚC ĐỘNG CƠ FRONTIER-K200 CÁI    1.300.000
BƠM NƯỚC ĐỘNG CƠ FRONTIER-K250 CÁI    1.300.000
BƠM NƯỚC ĐỘNG CƠ (CAO 70) FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI    1.450.000
BƠM NƯỚC ĐỘNG CƠ (CAO 76) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       950.000
BƠM SẸC VÍT FRONTIER-K200 CÁI    2.260.000
BƠM SẸC VÍT ĐINAMÔ FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI    1.450.000
BƠM TAY KIA-BONGOIII CÁI       310.000
BƠM TRỢ LỰC TAY LÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI    2.090.000
BƠM TRỢ LỰC TAY LÁI FRONTIER-K200 CÁI    2.850.000
BÓNG ĐÈN CẢN FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       140.000
BÓNG ĐÈN CẢN FRONTIER-K250 CÁI       230.000
BÓNG ĐÈN NHỎ (BÊN TRONG ĐÈN PHA COS) (12V55W) FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI         90.000
BÓNG ĐÈN PHA – HALOGEN FRONTIER-K250 CÁI       140.000
BÓNG ĐÈN PHA COS KIA-K3600 CÁI       120.000
BÓNG ĐÈN PHA COS (12V) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       130.000
BÓT TAY LÁI FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI #########
BÓT TAY LÁI FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI    3.850.000
BÓT TAY LÁI FRONTIER-K250 CÁI #########
BÓT TAY LÁI (LOẠI MỚI) FRONTIER-K165 CÁI #########
BU LÔNG BÁNH ĐÀ FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI         20.000
BU LÔNG BÁNH ĐÀ FRONTIER-K250 CÁI         30.000
BU LÔNG CHỈNH GÓC CAM BƠ FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI         90.000
BU LÔNG CHỐT DẪN HƯỚNG CÀNG THẮNG ĐĨA TRƯỚC FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI         40.000
BU LÔNG CHỐT DẪN HƯỚNG CÀNG THẮNG TRƯỚC FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI         60.000
BU LÔNG CHỐT DẪN HƯỚNG CÀNG THẮNG TRƯỚC FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI         70.000
BU LÔNG CỐT MÁY FRONTIER-K250 CÁI         70.000
BU LÔNG ĐÙM THẮNG TRƯỚC FRONTIER-125/K135/K2700 CÁI         15.000
BU LÔNG LÁP DỌC FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI         20.000
BU LÔNG LÁP DỌC FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI         20.000
BU LÔNG LÁP NGANG FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI         30.000
BU LÔNG LÁP NGANG FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI         15.000
BU LÔNG NẮP QUY LÁT (LOẠI DÀI) FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI         50.000
BU LÔNG NẮP QUY LÁT (LOẠI NGẮN) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI         50.000
BU LÔNG TĂNG CHỈNH CÀNG CHỮ A FRONTIER-K200 CÁI       220.000
BU LÔNG TĂNG CHỈNH ĐỘ CAO TRƯỚC FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       160.000
BU LÔNG THANH TRUYỀN FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI         30.000
BU LÔNG THANH XOẮN FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       200.000
BU LÔNG XẢ NHỚT CẦU FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI         50.000
BU LÔNG XẢ NHỚT CẦU SAU FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI         30.000
BU LÔNG XẢ NHỚT MÁY FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI         20.000
BUGI XÔNG FRONTIER-K200/K250 CÁI       490.000
BUGI XÔNG MÁY FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       260.000
BULONG XẢ NHỚT THƯỚC LÁI FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI         50.000
BÚP XOA XU PÁP FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       100.000
CA ĐỠ BẠC ĐẠN ĐŨA LÙI FRONTIER-140 CÁI       240.000
CA ĐỠ BẠC ĐẠN ĐŨA SỐ 2 FRONTIER-125/140 CÁI       240.000
CA LĂNG FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       850.000
CA LĂNG FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       960.000
CA LĂNG FRONTIER-K200/K250/KIA-BONGO III CÁI       990.000
CABIN TỔNG THÀNH (BAO GỒM NỘI THẤT) FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI #########
CABIN TỔNG THÀNH (BAO GỒM NỘI THẤT) FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI #########
CẠC TE NHỚT FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI    1.060.000
CẠC TE NHỚT FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI    1.500.000
CẠC TE NHỚT FRONTIER-K250 CÁI    1.070.000
CẢM BIẾN ÁP SUẤT GA FRONTIER-K200 CÁI    1.080.000
CẢM BIẾN ÁP SUẤT NHỚT MÁY FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       110.000
CẢM BIẾN ÁP SUẤT NHỚT MÁY FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI         90.000
CẢM BIẾN BÁO ĐÈN LÙI XE FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       210.000
CẢM BIẾN BÁO MO FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       200.000
CẢM BIẾN BÁO MO (2 RACK CẮM) FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       330.000
CẢM BIẾN BÁO NHIỆT ĐỘ NƯỚC FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       150.000
CẢM BIẾN BÁO NƯỚC DƯỚI LỌC DẦU FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       120.000
CẢM BIẾN BÁO NƯỚC DƯỚI LỌC DẦU FRONTIER-K200/K250 CÁI       350.000
CẢM BIẾN BÁO SÔI NƯỚC (LOẠI NHỎ, BÊN HÔNG HỘP SỐ) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       100.000
CẢM BIẾN CHÊNH LỆCH ÁP SUẤT TRÊN BẦU BÔ XẢ FRONTIER-K200/K250 CÁI       780.000
CẢM BIẾN GIÀN LẠNH FRONTIER-K200 CÁI       420.000
CẢM BIẾN LƯU LƯỢNG KHÍ NẠP KIA-BONGOIII CÁI    2.690.000
CẢM BIẾN LƯU LƯỢNG KHÍ NẠP FRONTIER-K250 CÁI    2.320.000
CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ GIÓ TRONG KÉT GIÓ TURBO FRONTIER-K250 CÁI       190.000
CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ KHÍ XẢ TRÊN CỔ BẦU BÔ XẢ FRONTIER-K200 CÁI    1.180.000
CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ KHÍ XẢ TRÊN CỔ TURBO FRONTIER-K200/K250 CÁI    1.350.000
CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ MÁY LẠNH FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       290.000
CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       160.000
CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       190.000
CẢM BIẾN TỐC ĐỘ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       380.000
CẢM BIẾN TỐC ĐỘ FRONTIER-K200/K250 CÁI       350.000
CẢM BIẾN TUA MÁY FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       570.000
CẢM BIẾN VỊ TRÍ CỐT CAM KIA-BONGOIII CÁI       430.000
CẢM BIẾN VỊ TRÍ CỐT MÁY FRONTIER-K200/K250 CÁI       470.000
CẦN + CHỔI GẠT NƯỚC KÍNH PHẢI FRONTIER-K250/KIA-BONGOIII BỘ       540.000
CẦN + CHỔI GẠT NƯỚC KÍNH TRÁI FRONTIER-K250/KIA-BONGOIII BỘ       540.000
CẦN + CHỔI GẠT NƯỚC KÍNH, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       540.000
CẦN + CHỔI GẠT NƯỚC KÍNH, TRÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       540.000
CĂN BẠC ĐẠN SỌ CẦU FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       200.000
CẦN BÀN ĐẠP GA FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       260.000
CẦN MỦ BẬT GHẾ TÀI (TAY BẬT GHẾ TÀI) KIA-K3600 CÁI         30.000
CẦN SỐ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       720.000
CẦN TĂNG BỐ THẮNG SAU, PHẢI FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI         40.000
CẦN TĂNG BỐ THẮNG SAU, TRÁI FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI         40.000
CẦN THẮNG TAY FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       440.000
CẦN THẮNG TAY TRONG BỐ THẮNG SAU, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       170.000
CẦN THẮNG TAY TRONG BỐ THẮNG SAU, TRÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       170.000
CẢN TRƯỚC FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI    2.100.000
CẢN TRƯỚC FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI    1.720.000
CẢN TRƯỚC FRONTIER-K200 CÁI    1.700.000
CÀNG BỐ THẮNG BÁNH SAU (4 CÁI) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 BỘ       850.000
CÀNG BỐ THẮNG BÁNH SAU (HI-Q) (4 CÁI) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 BỘ       300.000
CÀNG BỐ THẮNG ĐĨA TRƯỚC FRONTIER-K200 BỘ/2 BÁNH    1.460.000
CÀNG BỐ THẮNG ĐĨA TRƯỚC (4 CÁI) FRONTIER-140/K165/K3000 BỘ    2.050.000
CÀNG BỐ THẮNG ĐĨA TRƯỚC (4 CÁI) FRONTIER-125/K135/K190/K2700 BỘ       650.000
CÀNG BỐ THẮNG ĐĨA TRƯỚC (HI-Q) (4 CÁI) FRONTIER-125/K135/K190/K2700 BỘ       300.000
CÀNG BỐ THẮNG ĐĨA TRƯỚC (HI-Q) (4 CÁI) FRONTIER-140/K165/K3000 BỘ       700.000
CÀNG BỐ THẮNG SAU FRONTIER-K200 BỘ/2 BÁNH       810.000
CÀNG CHỮ A, PHẢI FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI    2.250.000
CÀNG CHỮ A, TRÁI FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI    2.250.000
CÀNG CHỮ C HỆ THỐNG LÁI FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI    1.150.000
CÀNG CHỮ I HỆ THỐNG LÁI FRONTIER-140 CÁI       550.000
CÀNG CHỮ I HỆ THỐNG LÁI, PHẢI FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI    1.150.000
CÀNG CHỮ I HỆ THỐNG LÁI, TRÁI FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI    1.150.000
CÀNG CUA BẠC ĐẠN BI TÊ FRONTIER-K250 CÁI       230.000
CÀNG CUA SANG SỐ 5 &  6 FRONTIER-K250 CÁI       420.000
CÀNG CUA SỐ 1 & 2 (LỚN) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       320.000
CÀNG CUA SỐ 1 & 2 (NHỎ) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       140.000
CÀNG CUA SỐ 3 & 4 (LỚN) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       210.000
CÀNG CUA SỐ 3 & 4 (NHỎ) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       150.000
CÀNG CUA SỐ 5 & LÙI (LỚN) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       270.000
CÀNG CUA SỐ 5 & LÙI (NHỎ) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       150.000
CÀNG ĐẨY BẠC ĐẠN BI TÊ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       340.000
CÁNH QUẠT KÉT GIÀN NÓNG FRONTIER-K200 CÁI       300.000
CÁNH QUẠT KÉT NƯỚC (KHÔNG CÓ LY TÂM) (KHÔNG CÓ LY TÂM) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       370.000
CÁNH QUẠT KÉT NƯỚC CÓ LY TÂM (15,6mm) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI    2.400.000
CÁNH QUẠT LÀM MÁT KÉT NƯỚC FRONTIER-K200 CÁI       650.000
CAO SU ẮC NHÍP ĐÔI FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI         80.000
CAO SU ẮC NHÍP ĐÔI TRƯỚC FRONTIER-K250 CÁI         70.000
CAO SU ẮC NHÍP ĐƠN FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI         90.000
CAO SU ẮC NHÍP SAU ĐÔI (CÓ LÕI SẮT, LẮP TRÊN CHASSIS PHÍA NHÍP SAU) FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI         40.000
CAO SU CHẮN BÁNH BÙN TRƯỚC, PHẢI FRONTIER-K250 CÁI       140.000
CAO SU CHẮN BÁNH BÙN TRƯỚC, TRÁI FRONTIER-K250 CÁI       140.000
CAO SU CHẮN BÙN ĐỘNG CƠ FRONTIER-K250 CÁI       470.000
CAO SU CHÂN CABIN, TRƯỚC, SAU FRONTIER-K250/125/K135/K190/K2700 CÁI       400.000
CAO SU CHÂN KÉT NƯỚC FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI         30.000
CAO SU CHÂN MÁY SAU FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       180.000
CAO SU CHÂN MÁY TRƯỚC FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       310.000
CAO SU CHÂN MÁY TRƯỚC FRONTIER-K200/K250 CÁI       730.000
CAO SU CHỐT DẪN HƯỚNG CÀNG THẮNG TRƯỚC FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI         40.000
CAO SU CHỤP BỤI BU LÔNG ĐÙM THẮNG FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI         40.000
CAO SU CHỤP BỤI CÀNG BỐ FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI         10.000
CAO SU CHỤP THƯỚC TAY LÁI BẮT VÔ BÓT TAY LÁI FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI         80.000
CAO SU ĐỆM BÁT ĐỠ THƯỚC LÁI FRONTIER-K200 CỤC         40.000
CAO SU ĐỆM CÀNG CHỮ  I HỆ THỐNG LÁI FRONTIER-K200 CỤC       160.000
CAO SU ĐỆM CÀNG CHỮ A, PHẢI FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       100.000
CAO SU ĐỆM CÀNG CHỮ A, PHÍA TRƯỚC FRONTIER-K200 CỤC       180.000
CAO SU ĐỆM CÀNG CHỮ A, TRÁI FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI         90.000
CAO SU ĐỆM CÀNG CHỮ I FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       170.000
CAO SU ĐỆM CÀNG CHỮ I HỆ THỐNG LÁI FRONTIER-K200 CỤC       240.000
CAO SU ĐỆM CÀNG CHỮA A, PHÍA SAU FRONTIER-K200 CỤC       220.000
CAO SU ĐỆM NẮP CA BÔ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI         10.000
CAO SU ĐỆM THANH XOẮN FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI         10.000
CAO SU ĐỆM TRÊN CÁNH GÀ FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI         80.000
CAO SU ĐỠ BÁT CHÂN CABIN SAU TRÊN FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       190.000
CAO SU ĐỠ CHÂN CABIN TRÊN FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI         80.000
CAO SU ĐỠ THƯỚC LÁI FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       100.000
CAO SU GIỮA THANH XOẮN FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI         30.000
CAO SU GIỮA THANH XOẮN FRONTIER-K200 CỤC       100.000
CAO SU GỐI NHÍP FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       130.000
CAO SU GỐI NHÍP SAU FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       170.000
CAO SU GỐI NHÍP TRƯỚC FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       130.000
CAO SU NHÍP SAU FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI         70.000
CAO SU ỐP CHÂN BÀN ĐẠP PHANH & LY HỢP FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI         30.000
CAO SU PHUỘC NHÚN SAU FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI         30.000
CAO SU PHUỘC NHÚN TRƯỚC FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI         10.000
CAO SU PHUỘC NHÚN TRƯỚC DƯỚI FRONTIER-140/K165/K3000/K250/140/K165/K3000 CÁI         30.000
CAO SU PHUỘC NHÚN TRƯỚC TRÊN FRONTIER-140/K165/K3000/K250/140/K165/K3000 CÁI         20.000
CAO SU TAY ĐỞ CÀNG CHỮ I HỆ THỐNG LÁI FRONTIER-K200 CỤC       110.000
CAO SU TAY ĐỠ CÁNH GÀ FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI         40.000
CAO SU TREO ĐUÔI BẦU BÔ LỬA FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI         50.000
CAO SU TREO GIỮA BẦU BÔ LỬA FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI         40.000
CAO SU TREO HỘP SỐ FRONTIER-K200 CÁI       900.000
CAO SU TRỤ CHÂN CABIN TRƯỚC FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       340.000
CẦU CHÌ 10A (LOẠI NHỎ) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI         10.000
CẦU CHÌ 15A (LOẠI NHỎ) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI         10.000
CẦU CHÌ 20A (LOẠI NHỎ) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI         10.000
CẦU CHÌ 30A (LOẠI LỚN) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI         20.000
CẦU CHÌ 30A (LOẠI NHỎ) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI         20.000
CẦU CHÌ 60A (LOẠI LỚN) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI         50.000
CẦU CHÌ 80A (LOẠI LỚN) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI         50.000
CÂY CHỐNG CABIN FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       450.000
CÂY CHỐNG NẮP CA  BÔ FRONTIER-K250 CÁI       100.000
CÂY CHỐNG NẮP CA BÔ FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       110.000
CÂY CHỐNG NẮP CA BÔ FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       110.000
CÂY LỪA SỐ 1 & 2 FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       170.000
CÂY LỪA SỐ 3 & 4 FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       260.000
CÂY LỪA SỐ 5 FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       110.000
CÂY NỐI KHÓA CABIN FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       110.000
CHÂN CABIN FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       260.000
CHÂN CABIN, TRÁI, PHẢI FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       390.000
CHÂN ĐỠ CABIN (GIỮA HAI TRỤ CHÂN CABIN) FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI    1.060.000
CHASSIS FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI #########
CHASSIS FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI #########
CHE NẮNG, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       380.000
CHE NẮNG, PHẢI FRONTIER-K250 CÁI       450.000
CHE NẮNG, TRÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       370.000
CHÉN CHẶN LÒ XO XU PÁP, DƯỚI FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI         20.000
CHÉN CHẶN LÒ XO XU PÁP, TRÊN FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI         60.000
CHÉN TAY MỞ CỬA TRONG, PHẢI FRONTIER-K200/K250 CÁI         80.000
CHÉN TAY MỞ CỬA TRONG, TRÁI FRONTIER-K200/K250 CÁI       100.000
CHÌA KHÓA TRẮNG (KHÓA CỬA) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       150.000
CHỔI GẠT NƯỚC KÍNH, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       110.000
CHỔI GẠT NƯỚC KÍNH, TRÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       110.000
CHỔI GẠT NƯỚC KÍNH, TRÁI FRONTIER-K250 CÁI       160.000
CHỐT BÁO GÀI KHÓA CỬA, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       260.000
CHỐT BÁO GÀI KHÓA CỬA, TRÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       260.000
CHỐT ĐINH GÀI CÀNG BỐ SAU FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI         10.000
CHỐT GÀI CHÌA KHÓA REMOTE FRONTIER-K250 CÁI         20.000
CHỐT GIẬT CỬA TRÁI, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI         10.000
CHỮ “KIA” (LOGO) FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       160.000
CHỮ “KIA” (LOGO) FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI         90.000
CHỮ THẬP VI SAI CẦU FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       990.000
CHỤP BỤI BU LÔNG CÀNG PHANH TRƯỚC FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI         60.000
CHỤP BỤI CẦN ĐẨY BẠC ĐẠN BI TÊ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI         80.000
CHỤP BỤI CẦN SỐ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       140.000
CHỤP BỤI CÀNG CUA BẠC ĐẠN BI TÊ FRONTIER-K250 CÁI         70.000
CHỤP BỤI PÍT TÔNG ĐÙM THẮNG FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI         40.000
CHỤP BỤI PÍT TÔNG ĐÙM THẮNG FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI         30.000
CHỤP BỤI PÍT TÔNG ĐÙM THẮNG ĐĨA TRƯỚC FRONTIER-K200 CÁI         80.000
CHỤP BỤI TĂNG ĐƯA CÀNG BỐ SAU FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI         20.000
CHỤP BỤI THƯỚC LÁI FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       220.000
CHỤP CHẶN TÁN ĐẦU ĐÓT TRƯỚC FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI         20.000
CHỤP TÁN ĐẤU ĐÓT CẦU SAU FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       200.000
CỔ GÓP HÚT FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI    1.380.000
CỔ GÓP HÚT FRONTIER-K250 CÁI    2.040.000
CỔ GÓP XẢ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI    1.200.000
CỔ GÓP XẢ FRONTIER-K250 CÁI    1.610.000
CÒ NHỚT FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       100.000
CÒ NHỚT FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       100.000
CÒ NHỚT FRONTIER-K250 CÁI         70.000
CÓC GIẢI NHIỆT NƯỚC FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       630.000
CÓC GIẢI NHIỆT NƯỚC LÀM MÁT FRONTIER-K250 CÁI       220.000
COMPA + MÔ TƠ NÂNG HẠ KÍNH CỬA, PHẢI FRONTIER-K200/K250 CÁI    1.550.000
COMPA + MÔ TƠ NÂNG HẠ KÍNH CỬA, TRÁI FRONTIER-K200/K250 CÁI    1.550.000
COMPA + MÔ TƠ NÂNG HẠ KÍNH TRƯỚC, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI    1.950.000
COMPA + MÔ TƠ NÂNG HẠ KÍNH TRƯỚC, TRÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI    1.950.000
CON CÒ CAM FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       130.000
CON ĐỘI FRONTIER-K250/KIA-K3600 2,5T/FRONTIER CÁI    1.270.000
CON ĐỘI (KÍCH) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI    1.050.000
CÔNG TẮC A/C FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI         50.000
CÔNG TẮC BẤM KÍNH CỬA, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       360.000
CÔNG TẮC BẤM KÍNH CỬA, PHẢI FRONTIER-K200/K250 CÁI       330.000
CÔNG TẮC BẤM KÍNH CỬA, TRÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       650.000
CÔNG TẮC BẤM KÍNH CỬA, TRÁI FRONTIER-K200 CÁI       430.000
CÔNG TẮC BÁO ĐÈN DE (TRÊN CƠ CẤU SANG SỐ) FRONTIER-K250 CÁI       290.000
CÔNG TẮC BÁO ĐÈN DE (TRÊN HỘP SỐ) FRONTIER-K250 CÁI       250.000
CÔNG TẮC BÁO KHÓA CỬA FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       100.000
CÔNG TẮC BÁO KHÓA CỬA FRONTIER-K200/K250 CÁI       100.000
CÔNG TẮC ĐỀ PHỤ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI         90.000
CÔNG TẮC ĐÈN ƯU TIÊN FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       140.000
CÔNG TẮC GẠT GIÓ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       190.000
CÔNG TẮC PHA COS FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI    1.250.000
CÔNG TẮC PHA COS FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI    1.250.000
CÔNG TẮC STOP FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       190.000
CÔNG TẮC TÁP LÔ ĐÈN CẢN FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       260.000
CÔNG TẮC TÁP LÔ ĐÈN LÙI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       210.000
CÔNG TẮC TÁP LÔ GIẢ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI         30.000
CÔNG TẮC ƯU TIÊN FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       150.000
CÔNG TẮC ƯU TIÊN (BÁO NGUY) FRONTIER-K250 CÁI       180.000
CỐT BÁNH RĂNG TRUNG GIAN TRỤC CAM FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       250.000
CỐT BẮT ẮC NHÍP LỚN FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       100.000
CỐT BẮT TĂNG CHỈNH CÀNG CHỮ A FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       160.000
CỐT BẮT VÔ ĐẦU ĐÓT, SAU FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI         40.000
CỐT BẮT VÔ ĐẦU ĐÓT, TRƯỚC FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI         40.000
CỐT BƠM NHỚT MÁY FRONTIER-K250 CÁI       380.000
CỐT CAM FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI    3.550.000
CỐT CAM FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI    2.830.000
CỐT CAM XU PAP NẠP (BÊN TRÁI) FRONTIER-K250 CÂY    1.790.000
CỐT GIÀN CÒ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       460.000
CỐT MÁY – TRỤC KHUỶU FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI #########
CỐT MÁY – TRỤC KHUỶU FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI #########
CỐT TẮC KÊ SAU FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI         30.000
CỐT TẮC KÊ SAU, PHẢI FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI         40.000
CỐT TẮC KÊ SAU, TRÁI FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI         40.000
CỐT TẮC KÊ TRƯỚC FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI         20.000
CỐT TẮC KÊ TRƯỚC, PHẢI FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       130.000
CỐT TẮC KÊ TRƯỚC, TRÁI FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       120.000
CỐT THƯỚC LÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI    1.110.000
CUA NỐI ỐP TRỤ SAU, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       110.000
CUA NỐI ỐP TRỤ SAU, TRÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       110.000
CUA ROONG  CÔNG TẮC MÁY LẠNH TÁP LÔ FRONTIER-K250 CÁI       580.000
CUA ROONG CÔNG TẮC GẠT GIÓ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       400.000
CUA ROONG ĐỒNG HỒ TÁP LÔ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       280.000
CUA ROONG ĐỒNG HỒ TÁP LÔ FRONTIER-K250 CÁI       790.000
CỤC CHIA DẦU FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI         70.000
CỤC CHIA DẦU 2 LỖ ĐÔI NỐI ỐNG DẦU CHASSIS FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       150.000
CỤC MỒI THUỐC FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       260.000
CỤM CÔNG TẮC ĐIỀU KHIỂN MÁY LẠNH FRONTIER-K250 CỤM    2.030.000
CỤM CÔNG TẮC GẠT GIÓ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI    1.550.000
CỤM DỪNG THẮNG BÁNH SAU, PHẢI FRONTIER-K200 CỤM    2.440.000
CỤM DỪNG THẮNG BÁNH SAU, TRÁI FRONTIER-K200 CỤM    2.440.000
CỤM KHỚP NỐI BẮT VÔ BÓT TAY LÁI (CABIN KHÔNG LẬT) FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       750.000
CỤM KHỚP NỐI BẮT VÔ BÓT TAY LÁI (CABIN LẬT) FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       650.000
CÚP BEN + CHỤP BỤI XY LANH CON LY HỢP FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI         25.000
DẪN HƯỚNG XÍCH CAM TRONG, DƯỚI FRONTIER-K250 CÁI       160.000
DẪN HƯỚNG XÍCH CAM TRONG, TRÊN FRONTIER-K250 CÁI       150.000
DẪN HƯỚNG XÍCH GIỮA, TRÊN FRONTIER-K250 CÁI       280.000
DẪN HƯỚNG XÍCH GIỮA, XÍCH NGOÀI, DƯỚI FRONTIER-K250 CÁI       150.000
ĐẦU CƠ HỘP SỐ (22 RĂNG NGHIÊNG) FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI    1.980.000
ĐẦU CƠ HỘP SỐ (24 RĂNG NGHIÊNG) FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI    1.980.000
ĐẦU ĐÓT DÍ TRƯỚC, PHẢI FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI    3.850.000
ĐẦU ĐÓT DÍ TRƯỚC, PHẢI FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI    1.550.000
ĐẦU ĐÓT DÍ TRƯỚC, TRÁI FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI    3.850.000
ĐẦU ĐÓT DÍ TRƯỚC, TRÁI FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI    1.590.000
ĐẦU TRÂU HỘP SỐ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI    3.750.000
DÂY CHỈNH GA TAY FRONTIER-125/K135/K190/K2700 SỢI       220.000
DÂY CU ROA BƠM TRỢ LỰC (A-34.4) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 SỢI       120.000
DÂY CU ROA CAM KIA-BONGOIII SỢI    1.780.000
DÂY CU ROA ĐINAMÔ (B43N3E1A) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 SỢI       150.000
DÂY CU ROA ĐỘNG CƠ KIA-BONGOIII SỢI       340.000
DÂY CU ROA ĐỘNG CƠ KIA-BONGOIII SỢI       360.000
DÂY CU ROA LỐC LẠNH KIA-BONGOIII SỢI       130.000
DÂY CU ROA LỐC LẠNH (A-36.5) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 SỢI         70.000
DÂY CUA ROA ĐỘNG CƠ (7PK2268) FRONTIER-K250 SỢI       490.000
DÂY ĐIỆN CHASSIS FRONTIER-125 BỘ    3.980.000
DÂY ĐIỆN KIM PHUN FRONTIER-K250 SỢI    1.360.000
DÂY ĐIỆN TÁP LÔ FRONTIER140 BỘ    1.850.000
DÂY ĐIỆN TÁP LÔ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI    1.850.000
DÂY ĐIỆN TÁP LÔ FRONTIER125 BỘ    1.850.000
DÂY GA FRONTIER-125/K135/K190/K2700 SỢI       290.000
DÂY GA FRONTIER-140/K165/K3000 SỢI       260.000
DÂY GIẬT MỞ NẮP CA BÔ FRONTIER-K250 SỢI       140.000
DÂY LỪA SỐ FRONTIER-140/K165/K3000 SỢI       870.000
DÂY LỪA SỐ FRONTIER-125/K135/K190/K2700 SỢI       670.000
DÂY MỞ NẮP CABÔ FRONTIER-125/K135/K190/K2700 SỢI       180.000
ĐÁY SÀN CABIN FRONTIER-K250 CÁI    1.830.000
DÂY SỐ FRONTIER-140/K165/K3000 SỢI    1.450.000
DÂY SỐ (LOẠI DÀI) FRONTIER-125/K135/K190/K2700 SỢI       750.000
DÂY SỐ (LOẠI NGẮN) FRONTIER-125/K135/K190/K2700 SỢI       750.000
DÂY SỐ + DÂY LỪA FRONTIER-K200 BỘ/2 SỢI    1.420.000
DÂY THẮNG TAY SAU FRONTIER-K200 SỢI       590.000
DÂY THẮNG TAY TRƯỚC FRONTIER-K200 SỢI       530.000
DÂY THẮNG TAY TRƯỚC (CABIN KHÔNG LẬT, DÀI 297CM) FRONTIER-125/K135/K190/K2700 SỢI       270.000
DÂY THẮNG TAY TRƯỚC (DÀI 394CM, LOẠI MỚI) FRONTIER-125/K135/K190/K2700 SỢI       430.000
DÂY THẮNG TAY, SAU FRONTIER-140/K165/K3000 SỢI       450.000
DÂY THẮNG TAY, SAU FRONTIER-125/K135/K190/K2700 SỢI       380.000
DÂY THẮNG TAY, TRƯỚC (CABIN LẬT, DÀI 377 CM) FRONTIER-125/K135/K190/K2700 SỢI       410.000
DÂY THẮNG TRƯỚC FRONTIER-140/K165/K3000 SỢI       330.000
DÈ CHẮN BÙN BÁNH SAU (TRƯỚC PHẢI, SAU, TRÁI) FRONTIER-K250 CÁI       200.000
DÈ CHẮN BÙN BÁNH SAU (TRƯỚC TRÁI, SAU, PHẢI) FRONTIER-K250 CÁI       200.000
DÈ CHẮN BÙN BÁNH TRƯỚC, PHẢI FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       650.000
DÈ CHẮN BÙN BÁNH TRƯỚC, PHẢI FRONTIER-K200 CÁI         80.000
DÈ CHẮN BÙN BÁNH TRƯỚC, PHẢI FRONTIER-K250 CÁI       220.000
DÈ CHẮN BÙN BÁNH TRƯỚC, PHẢI (MODEL 96 – 98) FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       210.000
DÈ CHẮN BÙN BÁNH TRƯỚC, TRÁI FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       650.000
DÈ CHẮN BÙN BÁNH TRƯỚC, TRÁI FRONTIER-K200 CÁI       120.000
DÈ CHẮN BÙN BÁNH TRƯỚC, TRÁI FRONTIER-K250 CÁI       220.000
DÈ CHẮN BÙN BÁNH TRƯỚC, TRÁI (MODEL 96 – 98) FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       210.000
ĐỀ MÁY FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI    4.350.000
ĐỀ MÁY FRONTIER-K200/K250 CÁI    3.970.000
ĐẾ MỒI THUỐC FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI         40.000
ĐỆM BỐ THẮNG (4 CÁI) FRONTIER-140/K165/K3000 BỘ       370.000
ĐỆM BỐ THẮNG (4 CÁI) FRONTIER-125/K135/K190/K2700 BỘ       400.000
ĐÈN CẢN TRƯỚC, PHẢI FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       390.000
ĐÈN CẢN TRƯỚC, TRÁI FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       390.000
ĐÈN LA PHÔNG FRONTIER-K250 CÁI       180.000
ĐÈN LÁI SAU, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       580.000
ĐÈN LÁI SAU, PHẢI FRONTIER-K200 CÁI       990.000
ĐÈN LÁI SAU, TRÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       580.000
ĐÈN LÁI SAU, TRÁI FRONTIER-K200 CÁI       990.000
ĐÈN PHA COS, PHẢI FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI    2.040.000
ĐÈN PHA COS, PHẢI FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI    1.850.000
ĐÈN PHA COS, PHẢI KIA-BONGOIII CÁI    1.450.000
ĐÈN PHA COS, PHẢI FRONTIER-K200 CÁI    1.690.000
ĐÈN PHA COS, PHẢI FRONTIER-K250 CÁI    1.690.000
ĐÈN PHA COS, TRÁI FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI    2.040.000
ĐÈN PHA COS, TRÁI FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI    1.850.000
ĐÈN PHA COS, TRÁI KIA-BONGOIII CÁI    1.450.000
ĐÈN PHA COS, TRÁI FRONTIER-K200 CÁI    1.690.000
ĐÈN PHA COS, TRÁI FRONTIER-K250 CÁI    1.690.000
ĐÈN SOI BIỂN SỐ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       170.000
ĐÈN SOI BIỂN SỐ FRONTIER-K250 CÁI       200.000
ĐÈN XI NHAN TRƯỚC, PHẢI (12V) FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       500.000
ĐÈN XI NHAN TRƯỚC, TRÁI (12V) FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       500.000
DÍ TRƯỚC FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI #########
ĐĨA LY HỢP FRONTIER-K250 CÁI    1.410.000
ĐĨA LY HỢP (LÁ COL) – VALEO KIA-BONGOIII CÁI    1.100.000
ĐĨA LY HỢP (LÁ COL) – VALEO FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       550.000
ĐĨA LY HỢP (LÁ COL) (240D-21R) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI    1.010.000
ĐĨA LY HỢP (LÁ COL) (255D-23R) KIA-BONGOIII CÁI    1.380.000
ĐĨA THẮNG TRƯỚC FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI    2.670.000
ĐĨA THẮNG TRƯỚC FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       590.000
ĐĨA THẮNG TRƯỚC FRONTIER-K200 CÁI    1.000.000
ĐINAMÔ (MÁY PHÁT ĐIỆN) FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI    4.200.000
ĐINAMÔ (MÁY PHÁT ĐIỆN) FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI    4.200.000
ĐỒNG HỒ BÁO DẦU, BÁO NƯỚC FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       850.000
ĐỒNG HỒ BÁO DẦU, BÁO NƯỚC FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       860.000
ĐỒNG HỒ TÁP LÔ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI    4.850.000
ĐỒNG HỒ TÁP LÔ (CÓ ĐỒNG HỒ TUA MÁY) FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI    3.550.000
ĐỒNG HỒ TỐC ĐỘ FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI    1.150.000
ĐỒNG HỒ TỐC ĐỘ FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI    1.150.000
ĐŨA XU PÁP FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       110.000
ĐÙM THẮNG TRƯỚC, PHẢI FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI    3.050.000
ĐÙM THẮNG TRƯỚC, PHẢI FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI    1.850.000
ĐÙM THẮNG TRƯỚC, TRÁI FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI    3.050.000
ĐÙM THẮNG TRƯỚC, TRÁI FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI    1.800.000
DỪNG THẮNG BÁNH SAU, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       580.000
DỪNG THẮNG BÁNH SAU, TRÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       580.000
DỪNG THẮNG BÁNH TRƯỚC, PHẢI FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       140.000
DỪNG THẮNG BÁNH TRƯỚC, PHẢI FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       140.000
DỪNG THẮNG BÁNH TRƯỚC, TRÁI FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       140.000
DỪNG THẮNG BÁNH TRƯỚC, TRÁI FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       140.000
ĐUÔI CÁ CẦU SAU FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       440.000
ĐUÔI CÁ CẦU SAU FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       430.000
ĐUÔI CÁ HỘP SỐ FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       440.000
ĐUÔI DÂY ĐIỆN BỘ CHÌA KHÓA ĐỀ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       190.000
GẠT TÀN THUỐC FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       410.000
GHẾT CỬA TRÁI, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI         50.000
GIÁ TRỤC GIÀN CÒ (BẢ DÊ CÒ) FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI         70.000
GIÁ TRỤC GIÀN CÒ (BẢ DÊ CÒ) FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       130.000
GIÀN TRUYỀN GẠT NƯỚC KÍNH FRONTIER-K250 CÁI       600.000
GIỚI HẠN CỬA, PHẢI FRONTIER-K250/KIA-BONGOIII CÁI       160.000
GIỚI HẠN CỬA, TRÁI FRONTIER-K250/KIA-BONGOIII CÁI       160.000
GÒ MÁ, PHẢI FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       270.000
GÒ MÁ, PHẢI FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       360.000
GÒ MÁ, PHẢI FRONTIER-K250/KIA-BONGO III CÁI       280.000
GÒ MÁ, TRÁI FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       270.000
GÒ MÁ, TRÁI FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       360.000
GÒ MÁ, TRÁI FRONTIER-K250/KIA-BONGO III CÁI       280.000
GƯƠNG CHIẾU HẬU NGOÀI, PHẢI (2 MẶT) FRONTIER-K200 CÁI       940.000
GƯƠNG CHIẾU HẬU NGOÀI, PHẢI (CÓ GỌNG) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI    1.050.000
GƯƠNG CHIẾU HẬU NGOÀI, TRÁI (2 MẶT) FRONTIER-K200 CÁI       940.000
GƯƠNG CHIẾU HẬU NGOÀI, TRÁI (CÓ GỌNG) FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       850.000
GƯƠNG CHIẾU HẬU NGOÀI, TRÁI (CÓ GỌNG) FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       850.000
GƯƠNG CHIẾU HẬU TRONG CABIN (CÓ ĐÈN LA PHÔNG) (CÓ ĐÈN LA PHÔNG) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       500.000
HÀM RĂNG VÀNG ĐỒNG TỐC SỐ 1 FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       250.000
HÀM RĂNG VÀNG ĐỒNG TỐC SỐ 1 & 2 (36 RĂNG, 2 CÁI) FRONTIER-140/K165/K3000 BỘ    1.490.000
HÀM RĂNG VÀNG ĐỒNG TỐC SỐ 2 FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       320.000
HÀM RĂNG VÀNG ĐỒNG TỐC SỐ 3 & 4 FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       310.000
HÀM RĂNG VÀNG ĐỒNG TỐC SỐ 3 & 4 (39 RĂNG) FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       290.000
HÀM RĂNG VÀNG ĐỒNG TỐC SỐ 5 (34 RĂNG) FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       340.000
HÀM RĂNG VÀNG ĐỒNG TỐC SỐ LÙI (33 RĂNG) FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       340.000
HỘC ĐỰNG TIỀN FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI         20.000
HỘP CẦU CHÌ DƯỚI TÁP LÔ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       200.000
HỘP CẦU CHÌ GẮN CHASSIS FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       510.000
HỘP CỐP GHẾ FRONTIER-K250 CÁI       690.000
HỘP CỐP GIỮA TÁP LÔ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       470.000
HỘP CỐP PHỤ TÁP LÔ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       560.000
HỘP CỐP PHỤ TÁP LÔ FRONTIER-K250 CÁI       420.000
KÈN ĐIỆN 12V (ÂM CAO) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       390.000
KÈN ĐIỆN 12V (ÂM THẤP) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       320.000
KÉT GIẢI NHIỆT KHÍ THẢI FRONTIER-K250 CÁI    4.080.000
KÉT GIẢI NHIỆT NHỚT (CỤM SINH HÀN, CÓ LỌC NHỚT) FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI    2.450.000
KÉT GIẢI NHIỆT NHỚT (CỤM SINH HÀN, KHÔNG LỌC NHỚT) FRONTIER-K250 CÁI    2.980.000
KÉT GIÀN LẠNH FRONTIER-K200 CÁI    5.110.000
KÉT GIÀN NÓNG FRONTIER-K200 CÁI    4.100.000
KÉT GIÓ TURBO FRONTIER-K200 CÁI    3.810.000
KÉT NƯỚC FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI    3.590.000
KÉT NƯỚC FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI    2.280.000
KÉT NƯỚC FRONTIER-K200 CÁI    2.900.000
KÉT SƯỞI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       860.000
KHÓA CABIN 2 FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       510.000
KHÓA DÂY ĐAI AN TOÀN GHẾ TÀI, LƠ FRONTIER-K250 SỢI       420.000
KHÓA DÂY ĐAI AN TOÀN GIỮA FRONTIER-K250 SỢI       190.000
KHÓA GÀI BÁNH RĂNG HỘP SỐ FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI         10.000
KHÓA TRONG LÒ XO BỐ FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI         20.000
KHỚP NỐI BU LÔNG CHỈNH ĐỘ CAO FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI         60.000
KHỚP NỐI TAY BẮT VÔ BÓT TAY LÁI FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI    1.030.000
KHUNG DẪN GIÓ KÉT NƯỚC FRONTIER-K200 CÁI       320.000
KHUNG SÀN  CABIN, PHẢI FRONTIER-K250 CÁI    3.670.000
KHUNG SÀN  CABIN, TRÁI FRONTIER-K250 CÁI    3.670.000
KHUNG SÀN  CABIN, TRƯỚC FRONTIER-K250 CÁI       740.000
KHUNG SẮT BẮT CẢN FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI    1.680.000
KHUNG SẮT BẮT CẢN FRONTIER-K200/K250/KIA-BONGO III CÁI    1.480.000
KHUNG TÁP LÔ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI    7.830.000
KIM PHUN DẦU FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI    1.450.000
KIM PHUN DẦU KIA-BONGOIII CÁI    6.450.000
KIM PHUN DẦU FRONTIER-K250/KIA-BONGO CÂY    8.520.000
KIM PHUN DẦU (20 CODE ĐỜI 2009) KIA-BONGOIII CÁI    8.900.000
KÍNH CHẮN GIÓ TRƯỚC FRONTIER-K200 TẤM    3.300.000
KÍNH CỬA, PHẢI FRONTIER-K200/K250/KIA-BONGOIII TẤM    1.290.000
KÍNH CỬA, TRÁI FRONTIER-K200/K250/KIA-BONGO III 1,4T TẤM    1.290.000
KÍNH LƯNG CABIN FRONTIER-K250 TẤM       880.000
LÁP DỌC FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI    3.390.000
LÁP DỌC FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI    3.450.000
LÁP NGANG CẦU SAU FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI    1.550.000
LÁP NGANG CẦU SAU FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI    1.100.000
LÁP NGANG CẦU SAU FRONTIER-K200 CÂY    1.800.000
LÁP NGANG CẦU SAU (30 THEN) FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI    1.800.000
LÒ XO BỐ THẮNG SAU, DƯỚI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI         40.000
LÒ XO CHÂN GA FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI         50.000
LÒ XO ĐỊNH VỊ BỐ THẮNG SAU FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI         20.000
LÒ XO GIỮ CẦN ĐIỀU CHỈNH BỐ THẮNG SAU FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI         30.000
LÒ XO HỒI VỊ BỐ THẮNG SAU, TRÊN FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI         30.000
LÒ XO KÉO BỐ THẮNG SAU FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI         20.000
LÒ XO KÉO VAN CHIA DẦU FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       140.000
LÒ XO MÓC DÂY THẮNG SAU FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI         10.000
LÒ XO XU PAP FRONTIER-K250 CÁI         60.000
LÒ XO XU PÁP FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI         70.000
LOA CASSETTE FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       240.000
LOA KÈN HỘP SỐ FRONTIER-K250 CÁI       860.000
LỌC DẦU FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       250.000
LỌC DẦU FRONTIER-K200/K250 CÁI       530.000
LỌC DẦU (CÓ BƠM TAY + ĐẾ + BÁT + CỤC BÁO DẦU) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       400.000
LỌC DẦU CÓ ĐẾ FRONTIER-K200 BỘ    1.620.000
LỌC DẦU CÓ ĐẾ CÓ BƠM TAY FRONTIER-K250 BỘ    1.780.000
LỌC DẦU THÔ KIA-BONGOIII CÁI    1.780.000
LỌC GA FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       760.000
LỌC GA MÁY LẠNH CABIN (FRONTIER K125/140) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       340.000
LỌC GIÓ KIA-BONGOIII CÁI       190.000
LỌC GIÓ FRONTIER-K200/K250 CÁI       220.000
LỌC GIÓ MÁY LẠNH FRONTIER-K200 CÁI       140.000
LỌC GIÓ MÁY LẠNH CABIN FRONTIER-K250 CÁI       420.000
LỐC LẠNH FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI #########
LỐC LẠNH FRONTIER-K200 CÁI #########
LỐC LẠNH (TM13-12V, R-404A) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI    6.990.000
LỐC MÁY FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI #########
LỌC NHỚT ĐỘNG CƠ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000/K200/K250/125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000/H350 CÁI       150.000
LÕI LỌC GIÓ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       170.000
LÔNG ĐỀN BU LÔNG CHỈNH GÓC CAM FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI         20.000
LÔNG ĐỀN CANH TÁN ĐẦU ĐÓT FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI         20.000
LÔNG ĐỀN GÀI TÁN ĐẦU ĐÓT SAU (18 LỖ) FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI         70.000
LÔNG ĐỀN GÀI TÁN ĐẦU ĐÓT TRƯỚC FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI         20.000
LÔNG ĐỀN GÀI TÁN ĐẦU ĐÓT, SAU (18 LỖ) FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI         40.000
LÔNG NHEO CỬA NGOÀI, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       320.000
LÔNG NHEO CỬA NGOÀI, PHẢI FRONTIER-K250/KIA-BONGO III CÁI       270.000
LÔNG NHEO CỬA NGOÀI, TRÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       320.000
LÔNG NHEO CỬA NGOÀI, TRÁI FRONTIER-K250/KIA-BONGO III 1,4T CÁI       270.000
LÔNG NHEO CỬA TRONG, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       170.000
LÔNG NHEO CỬA TRONG, PHẢI FRONTIER-K250/KIA-BONGOIII CÁI       230.000
LÔNG NHEO CỬA TRONG, TRÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       180.000
LÔNG NHEO CỬA TRONG, TRÁI FRONTIER-K250 CÁI       230.000
LƯỚI NHỰA CẢN TRƯỚC, DƯỚI FRONTIER-K200/K250/KIA-BONGO III 1,4T (4wd) CÁI       230.000
LƯỚI NHỰA CẢN TRƯỚC, TRÊN FRONTIER-K200/K250/KIA-BONGO III 1,4T (4wd) CÁI       230.000
LY HỢP ĐỀ MÁY FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI    1.150.000
LY TÂM CÁNH QUẠT FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI    1.790.000
LY TÂM CÁNH QUẠT FRONTIER-K200 CÁI    1.550.000
LY TÂM CÁNH QUẠT FRONTIER-K250 CÁI    1.550.000
MÂM BÁNH XE SAU FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       850.000
MÂM BÁNH XE SAU FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI    1.150.000
MÂM BÁNH XE TRƯỚC FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       900.000
MÂM BÁNH XE TRƯỚC FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI    2.580.000
MÂM ÉP FRONTIER-K250 CÁI    1.410.000
MÂM ÉP LY HỢP FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       930.000
MÂM ÉP LY HỢP KIA-BONGOIII CÁI    1.160.000
MẶT BÍCH NẮP CAM FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI         20.000
MẶT ĐỀ CAN ĐEN DÁN TRÊN NẮP CA BÔ FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       320.000
MẶT DỰNG SAU CABIN FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI    2.100.000
MẶT DỰNG TRƯỚC CABIN (PHÍA NGOÀI) FRONTIER-K250/KIA-BONGO III CÁI    1.200.000
MẶT DỰNG TRƯỚC CABIN (PHÍA TRONG) FRONTIER-K250 CÁI    2.470.000
MẶT DỰNG TRƯỚC CABIN (TRONG  + NGOÀI) FRONTIER-K250 CÁI    4.460.000
MẶT DỰNG TRƯỚC DƯỚI CABIN (BẰNG SẮT) FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI    2.910.000
MẶT GƯƠNG CHIẾU HẬU NGOÀI PHẢI (MẶT LỚN) FRONTIER-K200 CÁI       390.000
MẶT GƯƠNG CHIẾU HẬU NGOÀI TRÁI (MẶT LỚN) FRONTIER-K200 CÁI       390.000
MÁY PHÁT ĐIỆN (ĐINAMÔ) FRONTIER-K200/K250 CÁI    4.800.000
MIẾNG CĂN CỐT MÁY (STD) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       210.000
MIẾNG CANH BÁNH RĂNG HÀNH TINH FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI         60.000
MIẾNG CANH BÁNH RĂNG HỘ TINH FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI         40.000
MIẾNG CHẶN TÁN ĐẦU ĐÓT SAU ( 4 LỖ) FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       120.000
MIẾNG CHẶN TÁN ĐẦU ĐÓT SAU (4 LỖ) FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI         90.000
MIẾNG CHỐNG NÓNG CỔ GÓP XẢ FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       280.000
MIỂNG CỐT MÁY (COS 1) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 BỘ       910.000
MIỂNG CỐT MÁY (STD) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 BỘ       550.000
MIẾNG ĐỆM GÀI CHỐT TRONG DỪNG BỐ SAU FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI         40.000
MIỂNG TAY DÊN FRONTIER-K200 CỔ       160.000
MIỂNG TAY DÊN (COS 1) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 BỘ       310.000
MIỂNG TAY DÊN (STD) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 BỘ       330.000
MỎ CẢN TRƯỚC, PHẢI (NHỰA) FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       570.000
MỎ CẢN TRƯỚC, TRÁI (NHỰA) FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       570.000
MÕ NHÍP TRƯỚC, PHÁI TRƯỚC FRONTIER-125/140 CÁI       740.000
MÔ TƠ BÌNH XỊT NƯỚC KÍNH FRONTIER-K250 CÁI       370.000
MÔ TƠ GẠT NƯỚC FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI    1.060.000
MÔ TƠ GIÀN TRUYỀN GẠT NƯỚC FRONTIER-K250 CÁI    1.320.000
MÔ TƠ KÉT GIÀN NÓNG FRONTIER-K200 CÁI    1.790.000
MÔ TƠ KÉT GIÀN NÓNG (MODEL CŨ) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI    1.780.000
MÔ TƠ QUẠT GIÓ CABIN FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI    1.050.000
MÔ TƠ QUẠT GIÓ MÁY LẠNH FRONTIER-K200 CÁI    1.300.000
MOAY Ơ BÁNH SAU FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI    1.190.000
MOAY Ơ BÁNH TRƯỚC FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI    1.750.000
MOAY Ơ BÁNH TRƯỚC FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       610.000
MÓC CHỈNH ĐỘ CAO, PHẢI FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       310.000
MÓC CHỈNH ĐỘ CAO, TRÁI FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       310.000
MÓNG CHẶN FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI         80.000
MUI CABIN FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI    3.880.000
MUI CABIN FRONTIER-K250 CÁI    2.310.000
NẮP BÌNH NƯỚC PHỤ FRONTIER-K200 CÁI         30.000
NẮP BƠM NHỚT MÁY (PHÍA TRƯỚC) FRONTIER-K250 CÁI       800.000
NẮP CABÔ FRONTIER-K200/K250/KIA-BONGO III CÁI    1.760.000
NẮP CAM NGOÀI FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI    1.090.000
NẮP CAM SAU FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       290.000
NẮP CAM TRONG FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI    1.640.000
NẮP CAM TRONG FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI    1.640.000
NẮP CAM TRƯỚC FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       310.000
NẮP CHẶN NHỚT FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       110.000
NẮP CHẶN TRƯỚC CAM FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       370.000
NẮP CHE BÌNH DẦU TRỢ LỰC FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       140.000
NẮP CHỤP ĐẦU ĐÓT TRƯỚC (MÀU ĐEN) FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI         30.000
NẮP CHỤP ĐẦU ĐÓT TRƯỚC (MÀU TRẮNG) FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI         30.000
NẮP CHỤP TĂNG ĐƯA GHẾ TÀI FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI         40.000
NẮP CHỤP TĂNG ĐƯA GHẾ TÀI FRONTIER-K250 CÁI       110.000
NẮP CO ĐẬY CÓC GIẢI NHIỆT NƯỚC FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       110.000
NẮP CÓC GIẢI NHIỆT NƯỚC LÀM MÁT FRONTIER-K250 CÁI       190.000
NẮP ĐẬY ĐUÔI XU PÁP FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI         60.000
NẮP ĐẬY GIÀN CÒ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       790.000
NẮP ĐẬY GIÀN CÒ (CÓ ROONG) FRONTIER-K250 CÁI    1.290.000
NẮP ĐẬY HÔNG TÁP LÔ, PHẢI (LỖ GIÓ VÀO) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI         70.000
NẮP ĐẬY HỘP CẦU CHÌ HÔNG FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       140.000
NẮP ĐẬY HỘP CỐP PHỤ TÁP LÔ FRONTIER-K250 CÁI       870.000
NẮP ĐẬY XÍCH CAM GIỮA FRONTIER-K250 CÁI    2.070.000
NẮP ĐẬY XÍCH CAM NGOÀI FRONTIER-K250 CÁI    1.660.000
NẮP ĐẬY XÍCH CAM TRONG, DUOWIS FRONTIER-K250 CÁI       940.000
NẮP ĐẬY XÍCH CAM TRONG, TRÊN FRONTIER-K250 CÁI       800.000
NẮP DƯỚI BẦU BÔ E GÍO FRONTIER-K250/KIA-BONGO III CÁI       250.000
NẮP KÉT NƯỚC FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI         90.000
NẮP NHẬN KÈN FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       230.000
NẮP NHẬN KÈN FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       250.000
NẮP NHẬN KÈN FRONTIER-K250 CÁI       400.000
NẮP NHỚT MÁY FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI         50.000
NẮP QUY LÁT FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI #########
NẮP SAU HỘP SỐ FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI    3.570.000
NẮP THÙNG DẦU (CÓ CHÌA KHÓA) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       200.000
NẮP THÙNG DẦU CÓ CHÌA KHÓA FRONTIER-K200/K250 CÁI       370.000
NẮP TRÊN HỘP SỐ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI    2.080.000
NẮP VAN THÔNG HƠI THÙNG DẦU FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI         30.000
NẸP ĐỆM TRÊN MUI CABIN NGOÀI, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       520.000
NẸP ĐỆM TRÊN MUI CABIN NGOÀI, TRÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       520.000
NẸP ĐỆM TRÊN MUI CABIN, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       130.000
NẸP ĐỆM TRÊN MUI CABIN, TRÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI         80.000
NẸP ĐỆM TRÊN NÓC CABIN, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       250.000
NẸP ĐỆM TRÊN NÓC CABIN, TRÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       250.000
NẸP TÁP PI LA PHÔNG FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       390.000
NẸP TÁP PI SÀN, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       260.000
NẸP TÁP PI SÀN, PHẢI FRONTIER-K250 CÁI       180.000
NẸP TÁP PI SÀN, TRÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       260.000
NẸP TÁP PI SÀN, TRÁI FRONTIER-K250 CÁI       180.000
NÚM CÔNG TẮC CHỈNH GIÓ – LẠNH CABIN FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI         90.000
NÚT BẮT CẢN TRÊN FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI         20.000
NÚT CAO SU CHE BỤI BU LÔNG ĐÙM THẮNG FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI         70.000
NÚT CAO SU ĐỆM GIỮA VIỀN CÁNH CỬA FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI         10.000
NÚT CAO SU GÀI GÓC TRÊN CÁNH CỬA FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI         20.000
NÚT ĐIỀU CHỈNH QUẠT GIÓ MÁY LẠNH FRONTIER-K250 CÁI         60.000
NÚT GÀI CA LĂNG FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI         20.000
NÚT GÀI TÁP PI CỬA FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI         10.000
NÚT NHẬN CẢN BUS-SOLATI CÁI         10.000
NÚT NHẬN CÔNG TẮC GẠT GIÓ CABIN FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI         60.000
NÚT NHẬN CÔNG TẮC MÁY ĐIỀU HÒA FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI         30.000
NÚT NHẬN CÔNG TẮC MÁY LẠNH FRONTIER-K250 CÁI         40.000
NÚT NHẬN LA PHÔNG FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI         15.000
NÚT NHẬN MẶT CA LĂNG FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI         10.000
NÚT NHẬN NẸP TÁP PI SÀN FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI         20.000
Ổ CHÌA KHÓA CỬA, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       290.000
Ổ CHÌA KHÓA CỬA, TRÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       290.000
Ổ CHÌA KHÓA CỬA, TRÁI FRONTIER-K250/KIA-BONGO III CÁI       280.000
Ổ CÔNG TẮC ĐỀ FRONTIER-K200 CÁI    1.520.000
Ổ GIÓ GIỮA TÁP LÔ FRONTIER-K250 CÁI       580.000
Ổ GIÓ TÁP LÔ, PHẢI FRONTIER-K250 CÁI       330.000
Ổ GIÓ TÁP LÔ, TRÁI FRONTIER-K250 CÁI       400.000
Ổ KHÓA CỬA, PHẢI FRONTIER-K250 CÁI       430.000
Ổ KHÓA CỬA, PHẢI FRONTIER-K250 CÁI       430.000
Ổ KHÓA NGẬM CỬA, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       490.000
Ổ KHÓA NGẬM CỬA, PHẢI FRONTIER-K250 CÁI       840.000
Ổ KHÓA NGẬM CỬA, TRÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       490.000
Ổ KHÓA NGẬM CỬA, TRÁI FRONTIER-K250 CÁI       840.000
Ổ KHÓA NGẬM CỬA, TRÁI (Ổ NGẬM + RỜ LE CỬA) FRONTIER-K200 CÁI       840.000
Ổ KHÓA NGẬM NẮP CA BÔ FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       270.000
Ổ KHÓA NGẬM NẮP CA BÔ FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       310.000
Ổ KHÓA NGẬM NẮP CA BÔ FRONTIER-K250/KIA-BONGO CÁI       290.000
Ổ QUẠT GIÓ CABIN (MODEL MỚI) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI    3.390.000
Ổ QUẠT LẠNH CABIN FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI    8.280.000
Ổ QUAY LỐP DỰ PHÒNG FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       780.000
Ổ QUAY LỐP DỰ PHÒNG FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       860.000
Ổ TĂNG ĐƯA GHẾ TÀI FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI    1.150.000
Ổ TĂNG ĐƯA GHẾ TÀI FRONTIER-K250 CÁI       830.000
Ổ TREO LỐP DỰ PHÒNG, SAU FRONTIER-K250 CÁI    1.030.000
Ổ TREO LỐP DỰ PHÒNG, TRƯỚC FRONTIER-K250 CÁI       970.000
ỐNG CAO SU NỐI BƠM NHỚT FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       160.000
ỐNG CAO SU NỐI GIỮA ÔNG GIÓ THẲNG ÔNG NHỰA FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       260.000
ỐNG CAO SU NỐI ỐNG HƠI VÔ BẦU HƠI THẮNG FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       130.000
ỐNG CAO SU NỐI ỐNG NHỚT ĐI VỚI BÌNH NHỚT FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       120.000
ỐNG CHỤP CẦN SỐ FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       290.000
ỐNG CHỤP TRỤC TAY LÁI FRONTIER-K250 CÁI       340.000
ỐNG CO DẪN NƯỚC RA VÒI NƯỚC XỊT KÍNH, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI         60.000
ỐNG CO DẪN NƯỚC RA VÒI NƯỚC XỊT KÍNH, PHẢI FRONTIER-K250 CÁI         80.000
ỐNG CO DẪN NƯỚC RA VÒI NƯỚC XỊT KÍNH, TRÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI         50.000
ỐNG CO DẪN NƯỚC RA VÒI NƯỚC XỊT KÍNH, TRÁI FRONTIER-K250 CÁI         80.000
ỐNG DẪN GIÓ TỪ KÉT EGR VÀO CỔ GÓP HÚT FRONTIER-K250 CÁI    1.350.000
ỐNG DẦU BƠM TRỢ LỰC (SỐ 3) FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       150.000
ỐNG DẦU BÓT TAY LÁI (1 ĐẦU BẤM) FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       960.000
ỐNG DẦU BÓT TAY LÁI (ỐNG CAO SU, CÓ BỐ) FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       120.000
ỐNG DẦU BÓT TAY LÁI (ỐNG THẲNG) (ỐNG THẲNG) FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       110.000
ỐNG DẦU CAO ÁP (ỐNG RAIL) FRONTIER-K250 CÁI    8.240.000
ỐNG DẦU CẦU DÀI FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       120.000
ỐNG DẦU CẦU NGẮN FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI         60.000
ỐNG DẦU CẦU NGẮN FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       100.000
ỐNG DẦU CHASSIS KHÚC SAU FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       150.000
ỐNG DẦU ĐI FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       130.000
ỐNG DẦU DÍ TÀI FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       140.000
ỐNG DẦU ĐI TỪ BƠM CAO ÁP (LOẠI DÀI) FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       130.000
ỐNG DẦU ĐI TỪ BƠM CAO ÁP (LOẠI NGẮN) FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       110.000
ỐNG DẦU HỒI BÓT TAY LÁI (LOẠI MỚI) FRONTIER-K165 CÁI       150.000
ỐNG DẦU HỒI KIM PHUN FRONTIER-K250 ỐNG       530.000
ỐNG DẦU HỒI KIM PHUN (SẮT + CAO SU) FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       260.000
ỐNG DẦU HỒI KIM PHUN (SẮT + CAO SU) FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       260.000
ỐNG DẦU LY HỢP FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       130.000
ỐNG DẦU LY HỢP FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       130.000
ỐNG DẦU LY HỢP DÀI FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       200.000
ỐNG DẦU MÁY 1 & 3 FRONTIER-K250 ỐNG       480.000
ỐNG DẦU MÁY 2 & 4 FRONTIER-K250 ỐNG       480.000
ỐNG DẦU MÁY SỐ 1 FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       240.000
ỐNG DẦU MÁY SỐ 1 FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       240.000
ỐNG DẦU MÁY SỐ 2 FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       260.000
ỐNG DẦU MÁY SỐ 2 FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       240.000
ỐNG DẦU MÁY SỐ 3 FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       240.000
ỐNG DẦU MÁY SỐ 3 FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       240.000
ỐNG DẦU MÁY SỐ 4 FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       260.000
ỐNG DẦU MÁY SỐ 4 FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       240.000
ỐNG DẦU PHANH CABIN FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI         90.000
ỐNG DẦU TẢI TRỌNG FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       160.000
ỐNG DẦU THẮNG FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       120.000
ỐNG DẦU THẮNG FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       260.000
ỐNG DẦU THẮNG FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI         50.000
ỐNG DẦU THẮNG 2 FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       140.000
ỐNG DẦU THẮNG BÁNH SAU FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       170.000
ỐNG DẦU THẮNG BÁNH TRƯỚC FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       340.000
ỐNG DẦU THẮNG BÁNH TRƯỚC FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       150.000
ỐNG DẦU THẮNG BẮT BẦU SẸC VÔ THẮNG, SAU FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       150.000
ỐNG DẦU THẮNG CABIN FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       110.000
ỐNG DẦU THẮNG CABIN FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       120.000
ỐNG DẦU THẮNG CABIN FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       140.000
ỐNG DẦU THẮNG CABIN FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI         90.000
ỐNG DẦU THẮNG NỐI CỤC CHIA DẦU FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       170.000
ỐNG DẦU THẮNG SAU SỐ 2 FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       180.000
ỐNG DẦU THẮNG SAU, TRÁI FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI         60.000
ỐNG DẦU THẮNG TRƯỚC FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI         50.000
ỐNG DẦU THẮNG TRƯỚC, TRÁI FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI         80.000
ỐNG DẦU TRỢ LỰC LỚN FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       130.000
ỐNG DẦU TRỢ LỰC NHỎ FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI         90.000
ỐNG DẦU TRỢ LỰC VÀO FRONTIER 125 CÁI       160.000
ỐNG DẦU TỪ BÌNH DẦU ĐẾN THƯỚC LÁI FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       280.000
ỐNG DẦU TỪ BƠM CAO ÁP ĐẾN ỐNG RAIL FRONTIER-K250 ỐNG       520.000
ỐNG DẦU TỪ LỌC DẦU ĐẾN XY LANH FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       320.000
ỐNG DẦU VÀO BÓT TAY LÁI (LOẠI MỚI) FRONTIER-K165 CÁI       150.000
ỐNG DẦU VỀ BÓT TAY LÁI FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       270.000
ỐNG DẦU XY LANH LY HỢP FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       120.000
ỐNG DẦU XY LANH LY HỢP FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       120.000
ỐNG GA TỪ GIÀN NÓNG ĐẾN GIÀN LẠNH (ỐNG DÀI, NHỎ) CABIN FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       460.000
ỐNG GIÓ RA KÉT GIÓ TURBO (GẦN TURBO) FRONTIER-K250 CÁI    1.070.000
ỐNG GIÓ THẲNG + CHỤP TRÊN ỐNG BẦU BÔ E FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       460.000
ỐNG GIÓ TRONG TÁP LÔ DƯỚI, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       190.000
ỐNG GIÓ TRONG TÁP LÔ TRÊN, TRÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       110.000
ỐNG GIÓ VÀO BẦU BÔ E FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       160.000
ỐNG GIÓ VÀO BẦU BÔ E (TRÊN) FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       120.000
ỐNG GIÓ VÀO CỔ GÓP HÚT (ĐOẠN GẦN CỔ GÓP HÚT) FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       400.000
ỐNG GIÓ VÀO CỔ GÓP HÚT (ĐOẠN GIỮA) FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI         60.000
ỐNG GIÓ VÀO CỔ GÓP HÚT (ĐOẠN GIỮA) FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       170.000
ỐNG GIÓ VÀO CỔ GÓP HÚT (GẦN BẦU BÔ E) FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       290.000
ỐNG GIÓ VÀO CỔ GÓP HÚT (GẦN BẦU BÔ E) FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       130.000
ỐNG HƠI CABIN FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       140.000
ỐNG HƠI CHÂN KHÔNG FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       100.000
ỐNG HƠI CHÂN KHÔNG BẦU SẸC VÔ (ỐNG CAO SU) FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       130.000
ỐNG HƠI GẦM FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       180.000
ỐNG HƠI NHỚT NẮP ĐẬY GIÀN CÒ FRONTIER-K250 CÁI       250.000
ỐNG NHỚT BƠM SẸC VÍT (CÓ ĐẦU BẤM) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       210.000
ỐNG NHỚT BƠM SẸC VÍT (KHÔNG ĐẦU BẤM) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       110.000
ỐNG NHỚT BƠM TRỢ LỰC FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       240.000
ỐNG NHỚT BƠM TRỢ LỰC DÀI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       560.000
ỐNG NHỚT ĐI VÀO BƠM (BẰNG SẮT) FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       150.000
ỐNG NHỚT LÊN BƠM SẸC VÍT FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       260.000
ỐNG NHỚT TRỢ LỰC SỐ 2 FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       130.000
ỐNG NHỚT TRỢ LỰC SỐ 2 (SU) FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       110.000
ỐNG NHỚT TRỢ LỰC THƯỚC LÁI FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       220.000
ỐNG NHỚT TRỢ LỰC THƯỚC LÁI, DÀI FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       150.000
ỐNG NHỚT TRỢ LỰC THƯỚC LÁI, NGẮN FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       150.000
ỐNG NHỚT TRỢ LỰC VỀ FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       160.000
ỐNG NHỚT VỀ TỪ BƠM SẸC VÍT FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       110.000
ỐNG NHỰA TRỤC TAY LÁI FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       310.000
ỐNG NƯỚC KÉT NƯỚC DƯỚI FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       150.000
ỐNG NƯỚC KÉT NƯỚC DƯỚI FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       160.000
ỐNG NƯỚC KÉT NƯỚC DƯỚI FRONTIER-K200 ỐNG       160.000
ỐNG NƯỚC KÉT NƯỚC TRÊN FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI         90.000
ỐNG NƯỚC KÉT NƯỚC TRÊN FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       100.000
ỐNG NƯỚC KÉT NƯỚC TRÊN FRONTIER-K200/K250 ỐNG       140.000
ỐNG NƯỚC PHỤ FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       140.000
ỐNG THOÁT HƠI FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       120.000
ỐNG THUN CHỤP TAY NỐI THƯỚC LÁI FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       130.000
ỐNG TY THĂM NHỚT FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       230.000
ỐP BÀN ĐẠP LÊN XUỐNG CABIN, NGOÀI, PHẢI (SẮT) FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       550.000
ỐP BÀN ĐẠP LÊN XUỐNG CABIN, NGOÀI, PHẢI (SẮT) FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       460.000
ỐP BÀN ĐẠP LÊN XUỐNG CABIN, NGOÀI, TRÁI (SẮT) FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       550.000
ỐP BÀN ĐẠP LÊN XUỐNG CABIN, NGOÀI, TRÁI (SẮT) FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       460.000
ỐP BÀN ĐẠP LÊN XUỐNG CABIN, TRONG, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       310.000
ỐP BÀN ĐẠP LÊN XUỐNG CABIN, TRONG, PHẢI (SẮT) FRONTIER-K250 CÁI       170.000
ỐP BÀN ĐẠP LÊN XUỐNG CABIN, TRONG, TRÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       350.000
ỐP BÀN ĐẠP LÊN XUỐNG CABIN, TRONG, TRÁI (SẮT) FRONTIER-K250/KIA-BONGO III CÁI       170.000
ỐP BẮP CHUỐI TAY LÁI, DƯỚI FRONTIER-K250 CÁI       170.000
ỐP BẮP CHUỐI TAY LÁI, TRÊN FRONTIER-K250 CÁI       120.000
ỐP CHỤP BỤI CẦN THẮNG TAY FRONTIER-K250 CÁI       190.000
ỐP CHỤP CẦN SỐ FRONTIER-K250 CÁI       340.000
ỐP CHỤP CHÂN KÍNH CHIẾU HẬU, PHẢI FRONTIER-K250/KIA-BONGO III CÁI       100.000
ỐP CHỤP CHÂN KÍNH CHIẾU HẬU, TRÁI FRONTIER-K250/KIA-BONGO III CÁI       100.000
ỐP DƯỚI BÊN TRONG NẮP CA BÔ (SẮT) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI    2.880.000
ỐP ĐUÔI ĐÈN CẢN TRƯỚC, PHẢI FRONTIER-K200 CÁI       100.000
ỐP ĐUÔI ĐÈN CẢN TRƯỚC, TRÁI FRONTIER-K200 CÁI       100.000
ỐP DƯỚI ỐP TRỤ KÍNH TRƯỚC NGOÀI, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       110.000
ỐP DƯỚI ỐP TRỤ KÍNH TRƯỚC NGOÀI, TRÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       250.000
ỐP DƯỚI TÁP LÔ GIỮA FRONTIER-K250 CÁI       340.000
ỐP LÒNG DÈ, PHẢI (SẮT) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       750.000
ỐP LÒNG DÈ, TRÁI (SẮT) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       750.000
ỐP NHỰA CẦN THẮNG TAY FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       150.000
ỐP NHỰA HÔNG TRONG CABIN, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       230.000
ỐP NHỰA HÔNG TRONG CABIN, TRÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       230.000
ỐP NHỰA TRỤ KÍNH TRONG CABIN, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       230.000
ỐP NHỰA TRỤ KÍNH TRONG CABIN, TRÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       210.000
ỐP NHỰA TRỤC TAY LÁI DƯỚI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       290.000
ỐP NHỰA TRỤC TAY LÁI TRÊN, NGOÀI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI         90.000
ỐP NHỰA TRỤC TAY LÁI TRÊN, TRONG FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       110.000
ỐP SAU LƯNG CABIN FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI    3.990.000
ỐP TÁP LÔ PHẢI FRONTIER-K250/KIA-BONGO CÁI       110.000
ỐP TÁP LÔ TRÁI FRONTIER-K250/KIA-BONGO CÁI       110.000
ỐP TRÊN MẶT TRƯỚC CABIN (SẮT) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       980.000
ỐP TRONG KHUNG CỬA, SAU, TRÊN PHẢI FRONTIER-K250 CÁI       990.000
ỐP TRONG KHUNG CỬA, SAU, TRÊN TRÁI FRONTIER-K250 CÁI       990.000
ỐP TRONG KHUNG CỬA, TRƯỚC, DƯỚI PHẢI FRONTIER-K250 CÁI       740.000
ỐP TRONG KHUNG CỬA, TRƯỚC, DƯỚI TRÁI FRONTIER-K250 CÁI       740.000
ỐP TRONG KHUNG CỬA, TRƯỚC, TRÊN PHẢI FRONTIER-K250 CÁI    1.140.000
ỐP TRONG KHUNG CỬA, TRƯỚC, TRÊN TRÁI FRONTIER-K250 CÁI    1.140.000
ỐP TRONG ỐP GÓC SAU CABIN, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI    1.550.000
ỐP TRỤ KÍNH CHẮN GIÓ TRƯỚC, DƯỚI TRÁI FRONTIER-K250 CÁI       110.000
ỐP TRỤ KÍNH CHẮN GIÓ TRƯỚC, TRÊN PHẢI FRONTIER-K250/KIA-BONGOIII CÁI       180.000
ỐP TRỤ KÍNH CHẮN GIÓ TRƯỚC, TRÊN TRÁI FRONTIER-K250/KIA-BONGOIII CÁI       180.000
ỐP TRỤ KÍNH TRƯỚC NGOÀI CABIN, PHẢI (BẰNG SẮT) FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI    1.780.000
ỐP TRỤ KÍNH TRƯỚC NGOÀI CABIN, PHẢI (SẮT) FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI    2.170.000
ỐP TRỤ KÍNH TRƯỚC NGOÀI CABIN, TRÁI (BẰNG SẮT) FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI    1.780.000
ỐP TRỤ KÍNH TRƯỚC NGOÀI CABIN, TRÁI (SẮT) FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI    2.350.000
ỐP TRỤ KÍNH TRƯỚC TRONG CABIN, PHẢI (BẰNG SẮT) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI    1.250.000
ỐP TRỤ KÍNH TRƯỚC TRONG CABIN, TRÁI (BẰNG SẮT) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI    1.250.000
ỐP TRỤ SAU NGOÀI, PHẢI (SẮT) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI    1.680.000
ỐP TRỤ SAU NGOÀI, TRÁI (SẮT) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI    1.680.000
ỐP TRỤ SAU TRONG GÓC CABIN, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       880.000
ỐP TRỤ SAU TRONG GÓC CABIN, TRÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       880.000
PHAO DẦU FRONTIER-K200/K250 CÁI       920.000
PHAO DẦU (RACK NHỎ) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       480.000
PHE CÁI GÀI PULY VÀO CỐT MÁY (CHỐT LAVET) FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI         30.000
PHE CHỮ C GÀI BÁNH RĂNG SỐ 1 & 2 FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI         30.000
PHE CHỮ C GÀI BÁNH RĂNG SỐ 3 & 4 FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI         30.000
PHE CHỮ C NHỎ GÀI BÁNH RĂNG SỐ 5 FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI         20.000
PHE GÀI BẠC ĐẠN ĐẦU CƠ HỘP SỐ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI         50.000
PHE GÀI ĐỒNG TỐC SỐ 3 & 4 FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI         40.000
PHE GÀI TÁN ĐẦU ĐÓT TRƯỚC FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI         30.000
PHE GÀI TÁN ĐẦU ĐÓT TRƯỚC FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI         10.000
PHE GÀI TRỤC CHÂN CABIN FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI         20.000
PHE GÀI VÀO CHỐT ĐINH CÀNG BỐ FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI         10.000
PHÔI CHÌA KHÓA REMOTE FRONTIER-K250 CÁI         70.000
PHỐT BÁNH SAU NGOÀI FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI         60.000
PHỐT BÁNH SAU NGOÀI FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI         50.000
PHỐT BÁNH SAU TRONG FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI         60.000
PHỐT BÁNH SAU TRONG FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI         70.000
PHỐT BÁNH SAU TRONG (PHỐT TAM BUA) FRONTIER-K200 CÁI       180.000
PHỐT BÁNH TRƯỚC FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI         60.000
PHỐT BÁNH TRƯỚC (PHỐT BÁNH SAU, TRONG) FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI         60.000
PHỐT CHẶN NHỚT ẮC THƯỚC LÁI FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       250.000
PHỐT CỐT MÁY SAU FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       200.000
PHỐT CỐT MÁY TRƯỚC FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI         70.000
PHỐT ĐUÔI CÁ CẦU SAU FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI         60.000
PHỐT ĐUÔI CÁ CẦU SAU FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       100.000
PHỐT ĐUÔI CÁ HỘP SỐ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI         70.000
PHỐT GÍT XU PÁP FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI         30.000
PHỐT LOA KÈN HỘP SỐ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI         55.000
PHỐT LOA KÈN HỘP SỐ FRONTIER-K250 CÁI         60.000
PHỐT NẮP ĐUÔI HỘP SỐ FRONTIER-K250 CÁI         70.000
PHUỘC NHÚN SAU FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       470.000
PHUỘC NHÚN SAU FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       470.000
PHUỘC NHÚN TRƯỚC FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       570.000
PHUỘC NHÚN TRƯỚC FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       570.000
PHUỘC NHÚN TRƯỚC FRONTIER-K200 CÁI       830.000
PHUỘC NHÚN TRƯỚC FRONTIER-K250 CÁI       830.000
PHUỘC NHÚN TRƯỚC (KHÔNG CÓ CAO SU ĐỆM) FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       370.000
PÍT TÔNG  ẮC (STD) FRONTIER-K200 TRÁI    1.080.000
PÍT TÔNG + ẮC FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       830.000
PÍT TÔNG + ẮC FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       830.000
PÍT TÔNG + CÚP PEN XY LANH CÁI LY HỢP – 5/8 (1 CUPEN CHÉN + 1 CUPEN LỖ TRÒN) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI         70.000
PÍT TÔNG TRONG ĐÙM THẮNG TRƯỚC FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       170.000
PÍT TÔNG TRONG ĐÙM THẮNG TRƯỚC FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       170.000
PULY BƠM NƯỚC FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       190.000
PULY BƠM NƯỚC FRONTIER-K250 CÁI       190.000
PULY CHỊU DÂY CUA ROA ĐỘNG CƠ FRONTIER-K250 CÁI       450.000
PULY CỐT MÁY FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI    1.150.000
PULY ĐINAMÔ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       310.000
PULY LỐC LẠNH (CÓ BÁT) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       450.000
PULY TĂNG ĐƯA DÂY CUROA BƠM TRỢ LỰC FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       310.000
RAY CHẠY KÍNH CỬA, SAU PHẢI FRONTIER-K250 CÁI       160.000
RAY CHẠY KÍNH CỬA, SAU TRÁI FRONTIER-K250 CÁI       160.000
RAY CHẠY KÍNH CỬA, TRƯỚC PHẢI FRONTIER-K250 CÁI       160.000
RAY CHẠY KÍNH CỬA, TRƯỚC TRÁI FRONTIER-K250 CÁI       160.000
RIMEN NHÍP SAU FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       180.000
RIMEN NHÍP TRƯỚC FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       150.000
RỜ LE 4 CHÂN FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       129.000
RỜ LE 4 CHÂN FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       110.000
RỜ LE BÁO LÙI FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       360.000
RỜ LE ĐỀ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       130.000
RỜ LE ĐÈN ƯU TIÊN FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       240.000
RỜ LE ĐÈN XI NHAN CHỐT CỬA FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       720.000
RỜ LE GẠT NƯỚC FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       210.000
RỜ LE KHÓA CỬA FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       260.000
RỜ LE KHÓA CỬA TỰ ĐỘNG FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       410.000
RỜ LE KHÓA CỬA, PHẢI FRONTIER-K200 CÁI       430.000
RỜ LE KHÓA CỬA, TRÁI FRONTIER-K200 CÁI       430.000
RỜ LE MÁY LẠNH CABIN FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI         88.000
RỜ LE XÔNG 4 CHÂN FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       510.000
RỜ LE XÔNG MÁY FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       790.000
RÔ TUYN BA ĐỜ XÔNG NGANG, PHẢI FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       340.000
RÔ TUYN BA ĐỜ XÔNG NGANG, TRÁI FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       340.000
RÔ TUYN CÀNG CHỮ A FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       340.000
RÔ TUYN CÁNH GÀ FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       350.000
RÔ TUYN TAY LÁI, TRÁI, PHẢI FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       300.000
RÔ TUYN THƯỚC LÁI FRONTIER-K200 CÁI       370.000
ROONG  KÍNH LƯNG CABIN FRONTIER-K250 SỢI       350.000
ROONG BẦU BÔ E FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI         60.000
ROONG BẦU BÔ E GIÓ FRONTIER-K200/K250 CÁI         30.000
ROONG CHẠY KÍNH CỬA, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 SỢI       290.000
ROONG CHẠY KÍNH CỬA, PHẢI FRONTIER-K200/K250 SỢI       390.000
ROONG CHẠY KÍNH CỬA, TRÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 SỢI       310.000
ROONG CHẠY KÍNH CỬA, TRÁI FRONTIER-K200/K250 SỢI       390.000
ROONG CỔ GÓP HÚT FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 SỢI         90.000
ROONG CỔ GÓP XẢ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 SỢI       290.000
ROONG ĐỆM DƯỚI KÍNH CHẮN GIÓ FRONTIER-K200/K250/KIA-BONGO SỢI       270.000
ROONG DƯỚI CỬA, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 SỢI       260.000
ROONG DƯỚI CỬA, TRÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 SỢI         90.000
ROONG KHUNG CỬA, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 SỢI       500.000
ROONG KHUNG CỬA, PHẢI (TRÊN CÁNH CỬA) FRONTIER-K200/K250 SỢI       480.000
ROONG KHUNG CỬA, TRÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 SỢI       500.000
ROONG KHUNG CỬA, TRÁI (TRÊN CÁNH CỬA) FRONTIER-K200/K250 SỢI       480.000
ROONG KÍNH CHẮN GIÓ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 SỢI       830.000
ROONG KÍNH CHẮN GIÓ FRONTIER-K200/K250/KIA-BONGO III 1,4T SỢI       450.000
ROONG KÍNH LƯNG FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 SỢI       230.000
ROONG MÁY FRONTIER-125/K135/K190/K2700 BỘ    2.650.000
ROONG MÁY FRONTIER-140/K165/K3000 BỘ    2.250.000
ROONG MÁY FRONTIER-K200/K250 BỘ    2.040.000
ROONG NẮP CA BÔ FRONTIER-K250 SỢI       160.000
ROONG NẮP GIÀN CÒ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       150.000
ROONG NẮP QUY LÁT (AMIHAN) FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       650.000
ROONG NẮP QUY LÁT (AMIHAN) FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       650.000
ROONG NẮP QUY LÁT (KIM LOẠI) FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI    1.160.000
ROONG ỐNG BÔ ĐOẠN NGOÀI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI         20.000
ROONG ỐNG BÔ ĐOẠN TRONG FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       100.000
ROONG TRỤ CỬA, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 SỢI       300.000
ROONG TRỤ CỬA, TRÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 SỢI       280.000
ROONG VIỀN CHẮN NƯỚC NẮP CA BÔ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 SỢI       150.000
ROONG VIỀN CỬA, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 SỢI       290.000
ROONG VIỀN CỬA, TRÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 SỢI       290.000
ROONG VIỀN KHUNG CỬA DƯỚI (TRÊN CABIN) FRONTIER-K200/K250/KIA-BONGO III 1,4T SỢI       120.000
ROONG VIỀN KHUNG CỬA, TRÊN PHẢI (TRÊN CABIN) FRONTIER-K200/K250 SỢI       480.000
ROONG VIỀN KHUNG CỬA, TRÊN TRÁI (TRÊN CABIN) FRONTIER-K200/K250 SỢI       480.000
RUỘT CẦU SAU FRONTIER-125/K135/K190/K2700 BỘ #########
SIN + PHỐT BÓT TAY LÁI FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       330.000
SIN + PHỐT THƯỚC LÁI FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       430.000
SIN MẶT BÍCH BƠM CAO ÁP FRONTIER-K200 SỢI         30.000
SIN PÍT TÔNG ĐÙM THẮNG ĐĨA FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI         30.000
SIN PÍT TÔNG ĐÙM THẮNG ĐĨA FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI         30.000
SIN PÍT TÔNG ĐÙM THẮNG ĐĨA FRONTIER-K200 SỢI         30.000
SƠ MI (ỐNG XY LANH) FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI    1.280.000
SƠ MI (ỐNG XY LANH) FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       850.000
TÀ VẸT CHÂN MÁY FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       850.000
TÀ VẸT CHÂN MÁY FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI    1.360.000
TAM BUA BÁNH SAU FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI    2.350.000
TAM BUA BÁNH SAU FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI    1.250.000
TẤM CHẮN MƯA ĐỘNG CƠ FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       200.000
TẤM CHE TRÊN TURBO FRONTIER-K250 CÁI       230.000
TẤM CHỐNG NÓNG CỔ GÓP XẢ FRONTIER-K250 CÁI       330.000
TẤM TÔN MẶT ĐẦU (NẮP CA BÔ) FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI    1.520.000
TẤM TÔN MẶT ĐẦU (NẮP CA BÔ) FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI    2.340.000
TÁN BẮT BU LÔNG LÁP DỌC FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI         20.000
TÁN BẮT BU LÔNG THANH TRUYỀN FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI         20.000
TÁN BU LÔNG CHỈNH GÓC CAMPER FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI         30.000
TÁN BU LÔNG TĂNG CHỈNH CÀNG CHỮ A FRONTIER-K200 CÁI       100.000
TÁN ĐẦU ĐÓT TRƯỚC FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI         20.000
TÁN ĐẦU ĐÓT TRƯỚC FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       120.000
TÁN TẮC KÊ SAU NGOÀI, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI         20.000
TÁN TẮC KÊ SAU NGOÀI, TRÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI         20.000
TÁN TẮC KÊ SAU TRONG FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI         20.000
TÁN TẮC KÊ TRƯỚC FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI         20.000
TÁN TẮC KÊ TRƯỚC, PHẢI FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI         40.000
TÁN TẮC KÊ TRƯỚC, TRÁI FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI         40.000
TĂNG BỐ SAU, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI         90.000
TĂNG BỐ SAU, TRÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI         90.000
TĂNG ĐƯA DÂY CU ROA ĐỘNG CƠ FRONTIER-K250 CÁI       900.000
TĂNG ĐƯA XÍCH CAM NGOÀI FRONTIER-K250 CÁI       870.000
TÁP PI CỬA, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI    1.150.000
TÁP PI CỬA, PHẢI FRONTIER-K250 CÁI    2.140.000
TÁP PI CỬA, TRÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI    1.160.000
TÁP PI CỬA, TRÁI FRONTIER-K250/KIA-BONGOIII CÁI    2.140.000
TÁP PI LA PHÔNG FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI    1.300.000
TAY BẮT ĐẦU RÔ TUYN THƯỚC LÁI FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       470.000
TAY BẬT GHẾ LƠ + GHẾ GIỮA FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI         50.000
TAY BẬT GHẾ TÀI FRONTIER-K250 CÁI         40.000
TAY BẮT RÔ TUYN THƯỚC LÁI, PHẢI FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       260.000
TAY BẮT RÔ TUYN THƯỚC LÁI, TRÁI FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       260.000
TAY DÊN (THANH TRUYỀN) FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI    1.010.000
TAY DÊN (THANH TRUYỀN) FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI    1.010.000
TAY ĐỠ CÁNH GÀ, PHẢI FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI    1.030.000
TAY ĐỠ CÁNH GÀ, TRÁI FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       960.000
TAY NẮM CẦN SỐ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI         90.000
TAY NẮM CƠ CẤU LẬT CABIN FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       120.000
TAY NẮM DÂY GIẬT MỞ NẮP CA BÔ FRONTIER-K250 CÁI       140.000
TAY NẮM LA PHÔNG FRONTIER-K250 CÁI       180.000
TAY NẮM LÊN XUỐNG CABIN FRONTIER-K250 CÁI         70.000
TAY NẮM LÊN XUỐNG CABIN, TRONG FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI         70.000
TAY NẮM MỞ CỬA NGOÀI, PHẢI FRONTIER-K200 CÁI       540.000
TAY NẮM MỞ CỬA NGOÀI, PHẢI FRONTIER-K250 CÁI       540.000
TAY NẮM MỞ CỬA NGOÀI, TRÁI FRONTIER-K200/K250/KIA-BONGOIII CÁI       540.000
TAY NÂNG CON ĐỘI FRONTIER-K250 CÁI       230.000
TAY QUAY LỚP DỰ PHÒNG FRONTIER-140/K165/K3000/K250/140/K165/K3000 CÁI       480.000
THANH GIẰNG NGANG (CÓ BU LÔNG) FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       790.000
THANH TRUYỀN GẠT NƯỚC FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       480.000
THANH XOẮN CABIN FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI    1.100.000
THỚT GIỮA HỘP SỐ FRONTIER-K250 CÁI    1.590.000
THÙNG DẦU FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI    1.690.000
THÙNG DẦU FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI    2.290.000
THÙNG DẦU (65L) FRONTIER-K200/K250/KIA-BONGO III CÁI    3.620.000
THÙNG ĐỰNG ĐỒ NGHỀ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000/K250/125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       770.000
THƯỚC TẦNG DƯỚI HỘP SỐ FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI    7.100.000
THƯỚC TẦNG DƯỚI HỘP SỐ FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI    3.740.000
THƯỚC TẦNG TRÊN HỘP SỐ FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI    2.290.000
THƯỚC TẦNG TRÊN HỘP SỐ FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI    1.590.000
THƯỚC TAY LÁI FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI    8.160.000
THƯỚC TAY LÁI FRONTIER-K200 CÁI    8.980.000
TIẾT CHẾ ĐINAMÔ FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       660.000
TIẾT CHẾ ĐINAMÔ FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       930.000
TIẾT CHẾ ĐINAMÔ FRONTIER-K200/K250 CÁI       690.000
TRỤ CHÂN CABIN, PHẢI (GANG) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       690.000
TRỤ CHÂN CABIN, TRÁI (BẰNG SẮT) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       390.000
TRỤC + CÀNG CUA SANG SỐ 1 & 2 FRONTIER-K250 CÁI       600.000
TRỤC + CÀNG CUA SANG SỐ 3 & 4 FRONTIER-K250 CÁI       640.000
TRỤC + CÀNG CUA SANG SỐ LÙI FRONTIER-K250 CÁI       820.000
TRỤC CÂN BẰNG ĐỘNG CƠ BÊN PHẢI FRONTIER-K250 CÁI       990.000
TRỤC CÂN BẰNG ĐỘNG CƠ BÊN TRÁI FRONTIER-K250 CÁI       990.000
TRỤC CÀNG CUA SANG SỐ 5 &  6 FRONTIER-K250 CÁI       530.000
TRỤC SỐ LÙI FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       260.000
TRỤC TĂNG ĐƯA CÀNG CHỮ A, PHẢI FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       860.000
TRỤC TĂNG ĐƯA CÀNG CHỮ A, PHẢI FRONTIER-K200 CÂY    1.150.000
TRỤC TĂNG ĐƯA CÀNG CHỮ A, TRÁI FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       860.000
TRỤC TĂNG ĐƯA CÀNG CHỮ A, TRÁI FRONTIER-K200 CÂY    1.150.000
TRỤC TAY LÁI FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI    4.200.000
TRỤC TAY LÁI FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI    4.600.000
TRỤC TAY LÁI (CABIN KHÔNG BẬT) FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI    2.400.000
TRỤC TAY LÁI DƯỚI (BẮT BÔ BÓT TAY LÁI) FRONTIER-K250 CÁI    1.330.000
TRỤC TAY LÁI TRÊN FRONTIER-K250 CÁI    2.800.000
TURBO TĂNG ÁP ĐỘNG CƠ FRONTIER-K250 CÁI #########
TUÝP MỞ TẮC KÊ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       550.000
TY THĂM NHỚT FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI         50.000
VAN CHIA DẦU TỰ ĐỘNG FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI    1.100.000
VAN CÒ NHỚT FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI         50.000
VAN ĐIỆN TỪ CHÂN KHÔNG FRONTIER-K250 CÁI    1.900.000
VAN ĐIỀU KHIỂN LƯU LƯỢNG KHÍ NẠP VÀO CỔ GÓP HÚT FRONTIER-K200/K250 CÁI    2.810.000
VAN ĐÓNG MỞ DẦU FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       560.000
VAN HẰNG NHIỆT FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       140.000
VAN HỒI LƯU KHÍ THẢI (EGR) FRONTIER-K200/K250 CÁI    3.000.000
VAN SCV BƠM CAO ÁP ĐỘNG CƠ FRONTIER-K200 CÁI    5.830.000
VAN SCV BƠM CAO ÁP ĐỘNG CƠ FRONTIER-K250 CÁI    5.170.000
VAN THÔNG HƠI THÙNG DẦU FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       210.000
VAN XOAY CHIA DẦU THƯỚC LÁI FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI    2.140.000
VỎ CABIN (GỒM 2 VỎ CÁNH CỬA, HÀN BẤM, SƠN TĨNH ĐIỆN) FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI #########
VỎ CABIN (GỒM 2 VỎ CÁNH CỬA, HÀN BẤM, SƠN TĨNH ĐIỆN) FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI #########
VỎ CÁNH CỬA, PHẢI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI    4.750.000
VỎ CÁNH CỬA, PHẢI FRONTIER-K200 CÁI    4.050.000
VỎ CÁNH CỬA, TRÁI FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI    4.750.000
VỎ CÁNH CỬA, TRÁI FRONTIER-K200 CÁI    4.050.000
VỎ CẦU SAU FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI #########
VỎ CẦU SAU FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI    5.430.000
VỎ HÔNG CABIN, PHẢI FRONTIER-K250 CÁI    5.000.000
VỎ HÔNG CABIN, TRÁI FRONTIER-K250 CÁI    5.000.000
VỎ HỘP SỐ (LOẠI LẮP PTO) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI    3.710.000
VỎ HỘP SỐ CHÍNH FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI    3.950.000
VỎ HỘP SỐ GIỮA FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       720.000
VÔ LĂNG TAY LÁI (KHÔNG CÓ NẮP NHẬN KÈN) FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       910.000
VÔ LĂNG TAY LÁI (KHÔNG CÓ NẮP NHẬN KÈN) FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI    1.110.000
VỎ LỌC GIÓ MÁY LẠNH FRONTIER-K250/KIA-BONGO CÁI       290.000
VỎ RUỘT CẦU SAU FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI    1.140.000
VỎ RUỘT CẦU SAU FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI    1.880.000
VỎ VI SAI CẦU SAU FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI    2.550.000
VÒI NƯỚC XỊT KÍNH CÓ ỐNG FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI         50.000
VÒI SEN BƠM NHỚT MÁY FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       260.000
VÒI SEN BƠM NHỚT MÁY FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       210.000
VÒI XỊT NƯỚC KÍNH, PHẢI (TRÊN CẦN) FRONTIER-K250 CÁI         70.000
VÒI XỊT NƯỚC KÍNH, TRÁI (TRÊN CẦN) FRONTIER-K250 CÁI         70.000
VÒNG DÂY ĐIỆN CÔNG TẮC KÈN FRONTIER-K250/KIA-BONGO III 1,4T CÁI       170.000
VÒNG NGOÀI ĐỒNG TỐC SỐ 1 & 2 FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       450.000
VÒNG NGOÀI ĐỒNG TỐC SỐ 1 & 2 (42 RĂNG) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       450.000
VÒNG NGOÀI ĐỒNG TỐC SỐ 3 & 4 (39 RĂNG) FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       830.000
VÒNG NGOÀI ĐỒNG TỐC SỐ 5 FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       800.000
VÒNG RĂNG BÁNH ĐÀ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       630.000
VÒNG RĂNG BÁNH ĐÀ FRONTIER-K250 CÁI       490.000
XÔNG DẦU MÁY FRONTIER-K250 CÁI       550.000
XU PÁP HÚT FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       140.000
XU PÁP XẢ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       190.000
XƯƠNG TRƯỚC ỐP HÔNG CỬA, PHẢI FRONTIER-K250 CÁI       480.000
XƯƠNG TRƯỚC ỐP HÔNG CỬA, TRÁI FRONTIER-K250 CÁI       480.000
XY LANH CÁI LY HỢP FRONTIER-K200/K250 CÁI       640.000
XY LANH CÁI LY HỢP (5/8) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       860.000
XY LANH CON LY HỢP FRONTIER-K250 CÁI       470.000
XY LANH CON LY HỢP (3/4) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       410.000
XY LANH THẮNG BÁNH SAU, PHẢI FRONTIER-K200 CÁI       780.000
XY LANH THẮNG BÁNH SAU, PHẢI (3/4) FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       480.000
XY LANH THẮNG BÁNH SAU, TRÁI FRONTIER-K200 CÁI       550.000
XY LANH THẮNG BÁNH SAU, TRÁI (3/4) (KHÔNG CÓ ỐC XẢ GIÓ) FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       420.000
XY LANH THẮNG BÁNH SAU, TRÁI, PHẢI (13/16) FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       880.000
XY LANH THẮNG CÁI FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI    1.930.000
XY LANH THẮNG CÁI FRONTIER-K200 CÁI    2.040.000
XY LANH THẮNG CÁI (KHÔNG CÓ ỐNG NỐI) FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI    1.740.000