Phụ tùng Ollin

1867 lượt xem

 

STT TÊN PHỤ TÙNG LOẠI XE ĐVT  ĐƠN GIÁ BÁN LẺ
(Bao gồm VAT)
CUA ROONG ĐÈN PHA COS, PHẢI AUMARK-345/450/OLLIN345/450 CÁI       110.000
CUA ROONG ĐÈN PHA COS, PHẢI AUMARK-198/250 CÁI       220.000
CUA ROONG ĐÈN PHA COS, TRÁI AUMARK-345/450/OLLIN345/450 CÁI       110.000
CUA ROONG ĐÈN PHA COS, TRÁI AUMARK-198/250 CÁI       220.000
ĐÈN PHA COS, PHẢI OLLIN-150 CÁI    1.500.000
ĐÈN PHA COS, PHẢI AUMARK-198/250 CÁI    1.700.000
ĐÈN PHA COS, PHẢI AUMARK-FTC450 CÁI    1.900.000
ĐÈN PHA COS, PHẢI OLLIN-198/250/345/450/700/800/AUMARK345/450 CÁI    1.400.000
ĐÈN PHA COS, PHẢI (12V) OLLIN-345(K2800) CÁI    1.550.000
ĐÈN PHA COS, PHẢI (CÓ ĐÈN LED) OLLIN-198A/250A/345A/450A/700A/800A/900A/950A CÁI    1.600.000
ĐÈN PHA COS, TRÁI OLLIN-150 CÁI    2.000.000
ĐÈN PHA COS, TRÁI AUMARK-198/250 CÁI    1.700.000
ĐÈN PHA COS, TRÁI AUMARK-FTC450 CÁI    1.850.000
ĐÈN PHA COS, TRÁI OLLIN-198/250/345/450/700/800/AUMARK345/450 CÁI    1.400.000
ĐÈN PHA COS, TRÁI (12V) OLLIN-345(K2800) CÁI    1.550.000
ĐÈN PHA COS, TRÁI (CÓ ĐÈN LED) OLLIN-198A/250A/345A/450A/700A/800A CÁI    1.600.000
ỐP TRANG TRÍ ĐÈN PHA COS, PHẢI OLLIN-345A/450A/700A/800/800A/900A/950A CÁI       150.000
ỐP TRANG TRÍ ĐÈN PHA COS, TRÁI OLLIN-345A/450A/700A/800/800A/900A/950A CÁI       150.000

 

Bình luận của bạn