Vật tư phụ kiện dùng chung

3245 lượt xem
TÊN PHỤ TÙNG LOẠI XE ĐVT  ĐƠN GIÁ BÁN LẺ
(Bao gồm VAT)
A XÍT CHÂM BÌNH ẮC QUY VAT TU DUNG CHUNG KG         12.000
AMPLI 4 KÊNH BUS-HB120SL CÁI    3.850.000
BẠC ĐẠN BÁNH SAU TOWNER-750 CÁI       100.000
BẠC ĐẠN BÁNH SAU TOWNER-950/950A CÁI       145.000
BẠC ĐẠN BÁNH SAU NGOÀI OLLIN-700A/800A CÁI       400.000
BẠC ĐẠN BÁNH SAU NGOÀI BUS-TB120SL-W/TB95S/TB94CT/TB115CT CÁI       785.000
BẠC ĐẠN BÁNH SAU NGOÀI-OLLIN-700A/800A OLLIN-700A/800A CÁI       800.000
BẠC ĐẠN BÁNH SAU TRONG (XE AUMAN-FV270)
BẠC ĐẠN BÁNH SAU NGOÀI ( XE AUMAN-FV420)
AUMAN-FV270/270 CÁI    2.400.000
BẠC ĐẠN BÁNH SAU TRONG (XE AUMAN-FV270)
BẠC ĐẠN BÁNH SAU NGOÀI ( XE AUMAN-FV420)
AUMAN-FV270/270 CÁI    3.400.000
BẠC ĐẠN BÁNH SAU TRONG (XE AUMAN-FV420) AUMAN-FV420 CÁI    2.650.000
BẠC ĐẠN BÁNH SAU TRONG (XE AUMAN-FV420) AUMAN-FV420 CÁI    3.800.000
BẠC ĐẠN BÁNH SAU, NGOÀI ( XE FORLAND-FD030/FD035; OLLIN345A/450A) FORLAND-FD030/FD035; OLLIN345A/450A CÁI    1.000.000
BẠC ĐẠN BÁNH SAU, NGOÀI ( XE FORLAND-FD030/FD035; OLLIN-345A/450A) OLLIN-345A/450A CÁI    1.030.000
BẠC ĐẠN BÁNH SAU, NGOÀI ( XE OLLIN345/450/AUMARK345/450) OLLIN-345/450/AUMARK345/450 CÁI       530.000
BẠC ĐẠN BÁNH SAU, NGOÀI ( XE OLLIN345/450/AUMARK345/450) OLLIN-345/450/AUMARK345/450 CÁI       680.000
BẠC ĐẠN BÁNH SAU, NGOÀI (32010XJ;KOYO) FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       440.000
BẠC ĐẠN BÁNH SAU, NGOÀI (XE OLLIN198/250/FORLAND-FT0125) OLLIN-198/250/500B CÁI       340.000
BẠC ĐẠN BÁNH SAU, NGOÀI (XE OLLIN198/250/FORLAND-FT0125) OLLIN-198/250/FORLAND-FT0125/FT CÁI       440.000
BẠC ĐẠN BÁNH SAU, NGOÀI (XE TB120SL-W) BUS-TB120SL-W/TB95S/TB94CT/TB115CT CÁI    1.150.000
BẠC ĐẠN BÁNH SAU, TRONG (32011XJ) FRONTIER125/140 CÁI       375.000
BẠC ĐẠN BÁNH SAU, TRONG (7819E) BUS TB94CT CÁI       950.000
BẠC ĐẠN BÁNH SAU, TRONG (7819E) BUS TB94CT CÁI    1.350.000
BẠC ĐẠN BÁNH SAU, TRONG (XE AUMARK-FTC700) AUMARK-FTC700 CÁI    1.350.000
BẠC ĐẠN BÁNH SAU, TRONG (XE OLLIN345/450) OLLIN-345/450 CÁI       670.000
BẠC ĐẠN BÁNH SAU, TRONG (XE OLLIN345/450/AUMARK345/450) OLLIN-345/450/AUMARK345/450 CÁI    1.100.000
BẠC ĐẠN BÁNH SAU, TRONG (XE OLLIN345/450/AUMARK345/450) OLLIN-345/450/AUMARK345/450 CÁI       950.000
BẠC ĐẠN BÁNH SAU, TRONG (XE OLLIN700A/800A/OLLIN700) OLLIN-700A/800A/700 CÁI       730.000
BẠC ĐẠN BÁNH SAU, TRONG (XE OLLIN700A/800A/OLLIN700) OLLIN-700A/800A/OLLIN700 CÁI       950.000
BẠC ĐẠN BÁNH SAU, TRONG + NGOÀI (32009XJ) FRONTIER125/140 CÁI       335.000
BẠC ĐẠN BÁNH SAU-TOWNER-750 TOWNER-750 CÁI       110.000
BẠC ĐẠN BÁNH SAU-TOWNER-950/950A TOWNER-950/950A CÁI       170.000
BẠC ĐẠN BÁNH TRƯỚC NGOÀI BUS-TB120SL-W/FV375/FV270/380/340/OLLIN-700A/800A CÁI       635.000
BẠC ĐẠN BÁNH TRƯỚC NGOÀI (XE AUMAN-FV420) AUMAN-FV420 CÁI       500.000
BẠC ĐẠN BÁNH TRƯỚC NGOÀI (XE AUMAN-FV420) AUMAN-FV420 CÁI       670.000
BẠC ĐẠN BÁNH TRƯỚC NGOÀIBUS-TB120SL-W/FV375/FV270/380/340/OLLIN-700A/800A BUS-TB120SL-W/FV375/FV270/380/340/OLLIN-700A/800A CÁI       820.000
BẠC ĐẠN BÁNH TRƯỚC TRONG AUMAN-FV375/AD1300/FV270 CÁI    1.170.000
BẠC ĐẠN BÁNH TRƯỚC TRONG-AUMAN-FV375/AD1300/FV270/ FTD1200/ FTD1250/ FT130/TB120SL-W AUMAN-FV375/AD1300/FV270/ FTD1200/ FTD1250/ FT130/TB120SL-W CÁI    1.950.000
BẠC ĐẠN BÁNH TRƯỚC, NGOÀI (30205J; KOYO) FRONTIER-125/K135/K190/K2700 CÁI       170.000
BẠC ĐẠN BÁNH TRƯỚC, NGOÀI (32207;KOYO) FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       300.000
BẠC ĐẠN BÁNH TRƯỚC, NGOÀI (33209 FANGSHENG) BUS-TB82S/TB85S/AUMARK-345/450 CÁI       590.000
BẠC ĐẠN BÁNH TRƯỚC, NGOÀI (XE AUMARK345/450) AUMARK-345/450 CÁI       260.000
BẠC ĐẠN BÁNH TRƯỚC, NGOÀI (XE AUMARK345/450) AUMARK-345/450 CÁI       270.000
BẠC ĐẠN BÁNH TRƯỚC, TRONG (32209J;KOYO) FRONTIER-140/K165/K3000 CÁI       340.000
BẠC ĐẠN BÁNH TRƯỚC, TRONG (XE AUMARK345/450) AUMARK-345/450 CÁI       500.000
BẠC ĐẠN BÁNH TRƯỚC, TRONG (XE OLLIN198/250) OLLIN-198/250 CÁI       230.000
BẠC ĐẠN BÁNH TRƯỚC, TRONG (XE OLLIN198/250) OLLIN-198/250 CÁI       380.000
BĂNG KEO MÀU VÀNG 2 CM VẬT TƯ DÙNG CHUNG CUỘN         30.000
BAO TAY LEN VẬT TƯ DÙNG CHUNG CÁI            5.000
BÉC HÀN (MIG 0.9N) VẬT TƯ DÙNG CHUNG CÁI         15.000
BÉC HÀN (MIG 1.0N) VẬT TƯ DÙNG CHUNG CÁI         15.000
BÌNH ẮC QUY PINACO (12V – 150AH) VẬT TƯ DÙNG CHUNG CÁI    2.800.000
BÌNH ẮC QUY PINACO (12V- 210AH) VẬT TƯ DÙNG CHUNG CÁI    4.100.000
BÌNH ẮC QUY PINACO (12V-100AH) VẬT TƯ DÙNG CHUNG CÁI    1.750.000
BÌNH ẮC QUY PINACO (12V-120AH) VẬT TƯ DÙNG CHUNG CÁI    2.200.000
BÌNH ẮC QUY PINACO (12V-180AH)-200S VẬT TƯ DÙNG CHUNG CÁI    3.100.000
BÌNH ẮC QUY PINACO (12V-45AH) VẬT TƯ DÙNG CHUNG CÁI       820.000
BÌNH ẮC QUY PINACO (12V-75AH) VẬT TƯ DÙNG CHUNG CÁI    1.400.000
BÌNH ẮC QUY PINACO 105D31R( BÌNH KHÔ) VẬT TƯ DÙNG CHUNG CÁI    1.850.000
BỘ ẮC PHI DÊ FRONTIER-140 BỘ       900.000
BỘ ẮC PHI DÊ BUS-TB82S BỘ       600.000
BỘ ẮC PHI DÊ AUMAN D300 BỘ    1.100.000
BỘ ẮC PHI DÊ OLLIN250/500B BỘ       650.000
BỘ ẮC PHI DÊ OLLIN450/700B/700C BỘ       700.000
BỘ ẮC PHI DÊ OLLIN 800A BỘ       650.000
BỘ ẮC PHI DÊ BUS-TB120SL/TB120S/TB120S-W336 BỘ    1.350.000
BỘ ẮC PHI DÊ (42-238) BUS-TB95 BỘ    1.050.000
BỘ CHIA AV BUS-HB120SL CÁI       470.000
BỘ CHUYỂN NGUỒN 24 – 12 (BỘ ĐÔI) BUS-HB120SL CÁI    3.600.000
BỘ CHUYỂN NGUỒN 24 /12 (10A- STAR) BUS-HB73 BỘ       300.000
BỘ CHUYỂN NGUỒN 24/12 (80A, BAO GỒM ỔN ÁP) BUS-HB120SL/SLD/TB120SLW BỘ    4.600.000
BỘ ĐIỀU CHỈNH LED CHÂN KỆ HÀNH LÝ (DKAS3D0-028) BUS-HB120S/TB120S BỘ    1.150.000
BỘ HƠI MÁY NÉN (PÍT TÔNG + SÉC MĂNG + ẮC PÍT TÔNG + PHE GÀI) D6CB410 BUS-HB120SL-410/HB120S-410 CÁI    1.000.000
BỘ HƠI MÁY NÉN (PÍT TÔNG + SÉC MĂNG + ẮC PÍT TÔNG + PHE GÀI) D6CB410 BUS-HB120SL-380/HB120S-380 CÁI       900.000
BỘ RÈM MÀN BUS-HB120SL BỘ    5.900.000
BỘ TÍCH HỢP VOLUMN BUS-TB120SL CÁI    1.050.000
BÓNG ĐÈN HALOGEN  NARVA, (TS: H1 12V 55W P14,5s; Xuất xứ: Đức) VAT TU DUNG CHUNG CÁI         45.000
BÓNG ĐÈN HALOGEN NARVA (TS: 881 12.8V 27W PGJ13 ;Xuất xứ: Đức) VAT TU DUNG CHUNG CÁI       100.000
BÓNG ĐÈN HALOGEN NARVA (TS: H1 24V 70W; Xuất xứ: Đức) VAT TU DUNG CHUNG CÁI         65.000
BÓNG ĐÈN HALOGEN NARVA (TS: H1 RA 12V 100W; Xuất xứ: Đức) VAT TU DUNG CHUNG CÁI         55.000
BÓNG ĐÈN HALOGEN NARVA (TS: H1 RA 24V 100W P14,5s;Xuất xứ: Đức) VAT TU DUNG CHUNG CÁI         65.000
BÓNG ĐÈN HALOGEN NARVA (TS: H11 12V 55W PY20D ;Xuất xứ: Đức) VAT TU DUNG CHUNG CÁI       170.000
BÓNG ĐÈN HALOGEN NARVA (TS: H3 12V 55W PK22s ;Xuất xứ: Đức) VAT TU DUNG CHUNG CÁI         40.000
BÓNG ĐÈN HALOGEN NARVA (TS: H3 24V 70W PK22s ;Xuất xứ: Đức) VAT TU DUNG CHUNG CÁI         53.000
BÓNG ĐÈN HALOGEN NARVA (TS: H3 RA 12V 100W PK22s ;Xuất xứ: Đức) VAT TU DUNG CHUNG CÁI         45.000
BÓNG ĐÈN HALOGEN NARVA (TS: H3 RA 24V 100W PK22s ;Xuất xứ: Đức) VAT TU DUNG CHUNG CÁI         65.000
BÓNG ĐÈN HALOGEN NARVA (TS: H4 12V 60/55W P43t-38 ;Xuất xứ: Đức) VAT TU DUNG CHUNG CÁI         65.000
BÓNG ĐÈN HALOGEN NARVA (TS: H4 24V 75/70W P43t-38 ;Xuất xứ: Đức) VAT TU DUNG CHUNG CÁI         70.000
BÓNG ĐÈN HALOGEN NARVA (TS: H4 RA 12V 100/90W P43t-38 ;Xuất xứ: Đức) VAT TU DUNG CHUNG CÁI         70.000
BÓNG ĐÈN HALOGEN NARVA (TS: H4 RA 24V 100/90W P43t-38 ;Xuất xứ: Đức) VAT TU DUNG CHUNG CÁI         90.000
BÓNG ĐÈN HALOGEN NARVA (TS: H4 RPW 12V 60/55W ;Xuất xứ: Đức) VAT TU DUNG CHUNG CÁI       430.000
BÓNG ĐÈN HALOGEN NARVA (TS: H7 12V 55W PX26d ;Xuất xứ: Đức) VAT TU DUNG CHUNG CÁI         90.000
BÓNG ĐÈN HALOGEN NARVA (TS: H7 24V 70W ;Xuất xứ: Đức) VAT TU DUNG CHUNG CÁI       200.000
BÓNG ĐÈN HALOGEN NARVA (TS: H8 12V 35W ;Xuất xứ: Đức) VAT TU DUNG CHUNG CÁI       260.000
BÓNG ĐÈN HALOGEN NARVA (TS: HB3 9005 12V 65W P20d ;Xuất xứ: Đức) VAT TU DUNG CHUNG CÁI       110.000
BÓNG ĐÈN HALOGEN NARVA (TS: HB4 9006 12V 55W P22d ;Xuất xứ: Đức) VAT TU DUNG CHUNG CÁI       110.000
BÓNG ĐÈN TÍN HIỆU VÀ NỘI THẤT NARVA (TS: P21/5W 12V; Xuất xứ: Đức) VAT TU DUNG CHUNG CÁI         25.000
BÓNG ĐÈN TÍN HIỆU VÀ NỘI THẤT NARVA (TS:C5W 12V; Xuất xứ: Đức) VAT TU DUNG CHUNG CÁI         25.000
BÓNG ĐÈN TÍN HIỆU VÀ NỘI THẤT NARVA (TS:C5W 24W; Xuất xứ: Đức) VAT TU DUNG CHUNG CÁI         30.000
BÓNG ĐÈN TÍN HIỆU VÀ NỘI THẤT NARVA (TS:Fest 12V 10W SV8.5; Xuất xứ: Đức) VAT TU DUNG CHUNG CÁI         30.000
BÓNG ĐÈN TÍN HIỆU VÀ NỘI THẤT NARVA (TS:P21/5W 24V; Xuất xứ: Đức) VAT TU DUNG CHUNG CÁI         25.000
BÓNG ĐÈN TÍN HIỆU VÀ NỘI THẤT NARVA (TS:P21W 12V; Xuất xứ: Đức) VAT TU DUNG CHUNG CÁI         20.000
BÓNG ĐÈN TÍN HIỆU VÀ NỘI THẤT NARVA (TS:P21W 24V; Xuất xứ: Đức) VAT TU DUNG CHUNG CÁI         25.000
BÓNG ĐÈN TÍN HIỆU VÀ NỘI THẤT NARVA (TS:PY21W NA 12V; Xuất xứ: Đức) VAT TU DUNG CHUNG CÁI         35.000
BÓNG ĐÈN TÍN HIỆU VÀ NỘI THẤT NARVA (TS:R10W 12V; Xuất xứ: Đức) VAT TU DUNG CHUNG CÁI         20.000
BÓNG ĐÈN TÍN HIỆU VÀ NỘI THẤT NARVA (TS:R10W 24V; Xuất xứ: Đức) VAT TU DUNG CHUNG CÁI         25.000
BÓNG ĐÈN TÍN HIỆU VÀ NỘI THẤT NARVA (TS:W16W 12V; Xuất xứ: Đức) VAT TU DUNG CHUNG CÁI         35.000
BÓNG ĐÈN TÍN HIỆU VÀ NỘI THẤT NARVA (TS:W21/5W 12V; Xuất xứ: Đức) VAT TU DUNG CHUNG CÁI         50.000
BÓNG ĐÈN TÍN HIỆU VÀ NỘI THẤT NARVA (TS:W5W 12V; Xuất xứ: Đức) VAT TU DUNG CHUNG CÁI         15.000
BÓNG ĐÈN TÍN HIỆU VÀ NỘI THẤT NARVA (TS:W5W 24V; Xuất xứ: Đức) VAT TU DUNG CHUNG CÁI         25.000
BÓNG ĐÈN XENON NARVA (TS:D2R 35W ;Xuất xứ: Đức) VAT TU DUNG CHUNG CÁI    2.000.000
CAMERA LÙI BUS-HB120SL CÁI    1.530.000
CAMERA LÙI CM95 BUS-HB120SL/TB120SL CÁI    1.500.000
CÁNH QUẠT KÉT GIÀN NÓNG FRONTIER 125/140 CÁI       170.000
CAO SU CHẮN BÙN BÁNH SAU FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI         30.000
CHẤT CHỐNG RỈ ĐỘNG CƠ, CHASSIS VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT       140.000
CHẤT ĐÓNG RẮN LÀM BÓNG VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT       180.000
CHỔI GẠT MƯA 14 INCH ( 350 mm) TOWNER-750 CÁI         80.000
CHỔI GẠT MƯA 15 INCH ( 375 mm) TOWNER-750 CÁI         80.000
CHỔI GẠT MƯA 16 INCH ( 400 mm) VAT TU DUNG CHUNG CÁI         80.000
CHỔI GẠT MƯA 17 INCH ( 425 mm) VAT TU DUNG CHUNG CÁI         80.000
CHỔI GẠT MƯA 18 INCH ( 450 mm) TOWNER-950/ FORLAND-FLD250B/FLD200/FLD150 CÁI         80.000
CHỔI GẠT MƯA 19 INCH ( 475 mm) FRONTIER-125/140 (PHẢI) CÁI         90.000
CHỔI GẠT MƯA 20 INCH ( 500 mm) AUMAN-FV270/FV340/FV380FV420;AC1290/AC1790/C3400/C3000/AD2550/D3300 (PHẢI, GIỮA)/ HD65/HD72 (TRÁI, PHẢI)/FLD345B4WD/FLD300/FLD250/FLD2504WD/FLC300/FLC250(PHẢI) CÁI         90.000
CHỔI GẠT MƯA 21 INCH ( 525 mm) FRONTIER-125/140 (TRÁI) CÁI         90.000
CHỔI GẠT MƯA 22 INCH ( 550 mm) OLLIN-198/250/500B/198A/250A/345/450/345A/450A/700B CÁI       100.000
CHỔI GẠT MƯA 24 INCH ( 600 mm) OLLIN-198/250/500B/198A/250A/345/450/345A/450A/700B CÁI       100.000
CHỔI GẠT MƯA 26 INCH ( 650 mm) VATTU CÁI       120.000
CHỮ “THACO FRONTIER” TRƯỚC ĐẦU XE FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       330.000
CHỮ “THACO HUYNDAI” 50MM (MẠ CRÔM) BUS-HB120SL CÁI       600.000
CHỮ AUMAN XI MẠ (345 x 50mm) VAT TU DUNG CHUNG CÁI       400.000
CHỮ AUMARK XI MẠ (300 x 36mm) VAT TU DUNG CHUNG CÁI       200.000
CHỮ ‘C340’ AUMAN-AD2550/W340 CÁI         15.000
CHỮ EURO 4 FRONTIER K250 CÁI         40.000
CHỮ FORLAND XI MẠ (267 x 30mm) VAT TU DUNG CHUNG CÁI       200.000
CHỮ FOTON XI MẠ (374 x 50mm) VAT TU DUNG CHUNG CÁI       390.000
CHỮ FRONTIER XI MẠ (336 x 36mm) VAT TU DUNG CHUNG CÁI       200.000
CHỮ HANOIBUS XI MẠ (101.5 x 664mm) VAT TU DUNG CHUNG CÁI       400.000
CHỮ HB120SL XI MẠ (34mm) VAT TU DUNG CHUNG CÁI       230.000
CHỮ HB120SLD XI MẠ (34mm) VAT TU DUNG CHUNG CÁI       230.000
CHỮ HB70CT XI MẠ (34mm) VAT TU DUNG CHUNG CÁI       180.000
CHỮ HB70ES XI MẠ (34mm) VAT TU DUNG CHUNG CÁI       180.000
CHỮ HB73CT XI MẠ (34mm) VAT TU DUNG CHUNG CÁI       180.000
CHỮ HB73S XI MẠ (34mm) VẬT TƯ DÙNG CHUNG CÁI       160.000
CHỮ HYUNDAI XI MẠ (295 x 36mm) VAT TU DUNG CHUNG CÁI       200.000
CHỮ HYUNDAI XI MẠ (409 x 50mm) VAT TU DUNG CHUNG CÁI       400.000
CHỮ MẠ CRÔM “TOWNER A30” TOWNER-750/950 CÁI       175.000
CHỮ OLLIN XI MẠ (186 x 36mm) VAT TU DUNG CHUNG CÁI       160.000
CHỮ SI “THACO COUNTY” (A50) BUS-COUNTY 29C/HB70/HB73/HB75 BỘ       460.000
CHỮ SI “THACO OLLIN” VAT TU DUNG CHUNG BỘ       300.000
CHỮ SI THACO FOTON VATTUDUNGCHUNG CÁI       750.000
CHỮ TB115CT XI MẠ (34mm) VAT TU DUNG CHUNG CÁI       230.000
CHỮ TB120S XI MẠ (34mm) VAT TU DUNG CHUNG CÁI       230.000
CHỮ TB120SL XI MẠ (34mm) VAT TU DUNG CHUNG CÁI       230.000
CHỮ TB75S XI MẠ (34mm) VAT TU DUNG CHUNG CÁI       150.000
CHỮ TB82S XI MẠ (34mm) VAT TU DUNG CHUNG CÁI       150.000
CHỮ TB94CT XI MẠ (34mm) THACO TB94CT CÁI       150.000
CHỮ TB95S XI MẠ (34mm) VAT TU DUNG CHUNG CÁI       150.000
CHỮ THACO XI MẠ (195 x 30mm) VAT TU DUNG CHUNG CÁI       100.000
CHỮ THACO XI MẠ (340 x 50mm) VẬT TƯ DÙNG CHUNG CÁI       250.000
CHỮ THACO XI MẠ (500 x 83mm) BUS-HB120S/HB120S/TB120S/TB120SL CÁI       670.000
CHỮ TOWN XI MẠ (50mm) VAT TU DUNG CHUNG CÁI       200.000
CHỤP ĐẦU TRỤC XE (4 CÁI) BUS-TB120SL-W375/TB120S/TB120SL-W BỘ    2.400.000
CHỤP ĐẦU TRỤC XE SAU TRÁI, PHẢI BUS-TB120SL-W375/TB120S/TB120SL-W CÁI       650.000
CHỤP ĐẦU TRỤC XE TRƯỚC TRÁI, PHẢI BUS-TB120SL-W375/TB120S/TB120SL-W CÁI       530.000
CHỤP KHÍ MỎ HÀN (MIG 280) VẬT TƯ DÙNG CHUNG CÁI         95.000
CÓC ĐẠP THẮNG (TỔNG PHANH) AUMAN-C3000 CÁI    1.450.000
CỬA HÔNG THÙNG KÍN ( TÔN KẼM) FRONTIER-140 CÁI    1.900.000
CỤM VAN CHIA HƠI AUMAN-FV375 CÁI    1.820.000
ĐÁ CẮT LỚN 355X3X25.4 VẬT TƯ DÙNG CHUNG VIÊN         40.000
ĐÁ CẮT PHI 100X1.5X16 VẬT TƯ DÙNG CHUNG VIÊN            9.000
ĐÁ CẮT PHI 125X2X22 VẬT TƯ DÙNG CHUNG VIÊN         12.000
ĐÁ CẮT PHI 180X2X22 VẬT TƯ DÙNG CHUNG VIÊN         20.000
ĐÁ MÀI PHI 100X6X22 VAT TU DUNG CHUNG VIÊN            8.000
ĐÁ MÀI PHI 125X6X22 VẬT TƯ DÙNG CHUNG VIÊN         12.000
DẦU LẠNH SUNISO SL 68 (LOẠI 1 LÍT/LON) VAT TU DUNG CHUNG BÌNH       750.000
DẦU LẠNH SUNISO SL 68 (LOẠI 4 LÍT/LON) VAT TU DUNG CHUNG BÌNH    2.990.000
ĐẦU RÔ TUYN CỐP TRƯỢT (REN PHẢI) VẬT TƯ DÙNG CHUNG CÁI         60.000
ĐẦU RÔ TUYN CỐP TRƯỢT (REN TRÁI) VẬT TƯ DÙNG CHUNG CÁI         60.000
DÂY CU ROA BƠM TRỢ LỰC (A34.4) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 SỢI       100.000
DÂY CU ROA CÁNH QUẠT C39(RECMF9390) BUS-TB120SL-W/TB120S SỢI       165.000
DÂY CU ROA CÁNH QUẠT C40 BUS-TB82S/TB95 SỢI       165.000
DÂY CU ROA CỐT CAM 4PK900 TOWNER-950A SỢI       110.000
DÂY CU ROA CỐT MÁY V13X1135;RECMF6440 AUMAN-AC990 SỢI       100.000
DÂY CU ROA CỐT MÁY V13X1270; RECMF6500 AUMAN-C2400 SỢI       110.000
DÂY CU ROA CỐT MÁY V13X990  AUMAN-AC1290 SỢI         85.000
DÂY CU ROA ĐINAMÔ (B43) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 SỢI       150.000
DÂY CU ROA ĐỘNG CƠ 8PK1555 FORLAND-FD1600/FLD1000B SỢI       460.000
DÂY CU ROA ĐỘNG CƠ V13X1090; RECMF6420 FORLAND-FLD900A SỢI         90.000
DÂY CU ROA ĐỘNG CƠ V13X775 (FORLAND-FLD345B-4WD/FLD345B)
DÂY CU ROA MÁY PHÁT V13X775 (FORLAND-FLD250B/FLD150A)
FORLAND-FLD345B-4WD/FLD345B/FLD250B/FLD150A SỢI         80.000
DÂY CU ROA ĐỘNG CƠ V15X835; RECMF8330 FORLAND-FLD345C/FLD250B/FLD150A SỢI       105.000
DÂY CU ROA LỐC LẠNH BUS-TB82S SỢI       170.000
DÂY CU ROA LỐC LẠNH (A36.5) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 SỢI         75.000
DÂY CU ROA LỐC LẠNH (RECMF-8750) BUS-TB95S SỢI       220.000
DÂY CU ROA LỐC LẠNH A50 OLLIN-345A/450A/700B SỢI         90.000
DÂY CU ROA LỐC LẠNH A59 OLLIN-250A SỢI       120.000
DÂY CU ROA LỐC LẠNH B77 BUS-TB94CT (B60) SỢI       215.000
DÂY CU ROA LỐC LẠNH B80 (RECMF 8800) BUS-HB120SL/TB120SL-W SỢI       225.000
DÂY CU ROA LỐC LẠNH V10X1065;RECMF 1420  AUMAN-AC1290 SỢI         90.000
DÂY CU ROA LỐC LẠNH V13X1060 AUMAN-AC990 SỢI         85.000
DÂY CU ROA LỐC LẠNH V13X1170; RECMF6460 AUMAN-C2400 SỢI       110.000
DÂY CU ROA MÁY PHÁT A45 OLLIN-250A SỢI         90.000
DÂY CU ROA MÁY PHÁT B36 OLLIN-700A/800A/800 SỢI       105.000
DÂY CU ROA MÁY PHÁT VÀ QUẠT GIÓ KÉT NƯỚC B52 OLLIN-198/250/500B/198A/250A/345/450/345A/450A/700B SỢI       150.000
DÂY CU ROA QUẠT GIÓ KẾT NƯỚC A42 OLLIN-700A/800A/800 SỢI         80.000
DÂY CU ROA TRUNG GIAN (PULY CỐT MÁY + PULY TRUNG GIAN) BUS-TB75S SỢI       210.000
DÂY CU ROA TRUNG GIAN B48 BUS-TB120BRT SỢI       160.000
DÂY CU ROA TRUNG GIAN B66 BUS-TB82S SỢI       170.000
DÂY CU ROA TRUNG GIAN B68 BUS-TB82S SỢI       190.000
DÂY CU ROA TRUNG GIAN B69 BUS-TB95S SỢI       185.000
DÂY CU ROA TRUNG GIAN B76 BUS-TB82S SỢI       210.000
DÂY CU ROA TRUNG GIAN C76 BUS-TB120SL-W SỢI       360.000
DÂY CUA ROA CAM (88 RĂNG) TOWNER-750 SỢI       150.000
DÂY CUROA  CỐT MÁY 10PK1105 AUMAN FV380/FV340 SỢI       400.000
DÂY CUROA CÓT MÁY 10PK1020 AUMAN FV420 SỢI       400.000
DÂY CUROA CỐT MÁY 10PK1065 VATTU SỢI       370.000
DÂY CUROA COT MÁY 10PK1068  AUMAN FV270/C3000 SỢI       380.000
DÂY CUROA ĐINAMO 8PK1160 AUMAN FV380/FV340/FV420 SỢI       350.000
DÂY CUROA ĐINAMO 8PK790  AUMAN FV270/C3000 SỢI       250.000
DÂY CUROA ĐỘNG CƠ+QUẠT 10PK1450 AUMAN FV375 SỢI       500.000
DÂY CUROA LỐC LẠNH B61 BUS-TB82S SỢI       170.000
DÂY CUROA LỐC LẠNH V13X1030;RECMF6400 FORLAND-FLD900A SỢI       100.000
DÂY CUROA LỐC LẠNH V13X930 FORLAND-FLD1000B SỢI         90.000
DÂY CUROA MÁY PHÁT V17X940; RECMF8370 FORLAND-FLD900A SỢI       130.000
DÂY CUROA NIANMO+LỐC LẠNH 6PK1395 AUMAN FV375 SỢI       280.000
DÂY CUROA
ĐỘNG CƠ V17X1255; RECMF8490
FORLAND-FLD600B-4WD/FLD600B
/FLD345A/FLD345A-4WD
SỢI       160.000
DÂY HÀN MIG Ø 0,8 MM (KIM TÍN) VAT TU DUNG CHUNG KG         40.000
DÂY HÀN MIG Ø 0,9 MM (KIM TÍN) VAT TU DUNG CHUNG KG         38.000
DÂY HÀN MIG Ø 1.0 MM (KIM TÍN) VAT TU DUNG CHUNG KG         38.000
DÂY HÀN MIG Ø 1.2 MM (KIM TÍN) VAT TU DUNG CHUNG KG         36.000
ĐÈN HÔNG THÙNG LỬNG (ĐÈN LED MỚI, MÀU VÀNG – 12V, ĐÈN LỚN) VAT TU DUNG CHUNG CÁI         55.000
ĐÈN HÔNG THÙNG LỬNG (ĐÈN LED MỚI, MÀU VÀNG – 24V, ĐÈN LỚN) VAT TU DUNG CHUNG CÁI         60.000
ĐÈN LƯỚT GIÓ SAU, PHẢI BUS-HB120SL CÁI       400.000
ĐÈN LƯỚT GIÓ SAU, TRÁI BUS-HB120SL CÁI       400.000
ĐĨA NHÍP CUA TRÒN 12X230X74-80(MẠ 7 MÀU) VẬT TƯ DÙNG CHUNG CÁI         40.000
ĐĨA NHÍP CUA VUÔNG 16X230X74-80 (MẠ 7 MÀU) VAT TU DUNG CHUNG CÁI         50.000
ĐĨA NHÍP CUA VUÔNG 16X250X74-80 VAT TU DUNG CHUNG CÁI         55.000
DUNG MÔI LÀM CHẬM KHÔ 2K (RETARDER THINNER) LON 4 LÍT VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT         60.000
DUNG MÔI LÀM ĐÔNG RẮN SƠN ÁNH KIM – LON 1 LIT VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT       220.000
DUNG MÔI PHA SƠN GỐC CAN 4 LÍT – BC – 9000 VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT       250.000
DUNG MÔI PHA SƠN GỐC CAN 4 LÍT – UU – 1000 VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT       160.000
DUNG MÔI PHA SƠN GỐC CAN 4 LÍT – UU – 7000 VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT       250.000
DUNG MÔI PHA SƠN GỐC CAN 4 LÍT-BC-1000 VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT       160.000
DVD 2 DIN (6.95 inch, model ARS350-17AD, Hiệu ARIESOUND- Italy) BUS-H350 CÁI    9.600.000
DVD 2 DIN (MODEL TT AX111) PHUKIEN CÁI    9.200.000
DVD MD – 8995 – JEASUN BUS-HB120SL CÁI    4.400.000
ECU CAO 16 (MẠ 7 MÀU) VẬT TƯ DÙNG CHUNG CÁI            5.000
GA LẠNH AKASHI 404 (BÌNH 10.9 KG) VAT TU DUNG CHUNG BÌNH    2.600.000
GA LẠNH AKASHI R134A (BÌNH 13.6 KG) VAT TU DUNG CHUNG BÌNH    3.350.000
GIẮC CẮM LED NEON BUS TB120SL-W375E4 CÁI         50.000
GIẤY NHÁM MÁY 180 VẬT TƯ DÙNG CHUNG TỜ         11.000
GIẤY NHÁM MÁY 80 VẬT TƯ DÙNG CHUNG TỜ         12.000
GIẤY NHÁM MÁY P320 VẬT TƯ DÙNG CHUNG TỜ         13.000
GIẤY NHÁM NƯỚC P1000 VẬT TƯ DÙNG CHUNG TỜ         13.000
GIẤY NHÁM NƯỚC P1500 VẬT TƯ DÙNG CHUNG TỜ         13.000
GIẤY NHÁM NƯỚC P180 VẬT TƯ DÙNG CHUNG TỜ         13.000
GIẤY NHÁM NƯỚC P2000 VẬT TƯ DÙNG CHUNG TỜ         15.000
GIẤY NHÁM NƯỚC P600 VẬT TƯ DÙNG CHUNG TỜ         11.000
GƯƠNG CHIẾU HẬU NGOÀI TRÒN SL765 FRONTIER125/140 CÁI         90.000
GƯƠNG CHIẾU HẬU VUÔNG PHẢI SL648 FRONTIER125/140 CÁI       125.000
GƯƠNG CHIẾU HẬU VUÔNG TRÁI SL658 FRONTIER125/140 CÁI       125.000
HỘP ĐIỀU KHIỂN LẠNH XE ĐÔNG LẠNH (HT100II) FRONTIER165 CÁI    4.200.000
KÈN HƠI 2 LOA (AK2) BUS-HB120SL CÁI    1.100.000
KÈN SÊN 12 VÔN VATTU BỘ       410.000
KÈN SÊN 24 VÔN  (Xuất xứ ĐỨC) VATTUDUNGCHUNG BỘ       320.000
KÈN SÊN 24 VÔN (DENSO) VATTU DUNG CHUNG BỘ       600.000
KÈN SÊN 24 VÔN (KPLUS) VẬT TƯ DÙNG CHUNG CÁI       235.000
KEO DÁN KÍNH (SIMSON ISR 7008AP 290ml) VATTU DUNG CHUNG TUÝT       125.000
KEO DÁN KÍNH (SIMSON ISR 7008AP 400ml) VATTU DUNG CHUNG TUÝT       140.000
KEO DÁN PU 1 THÀNH PHẦN SIMSON ISR 70.03 (290ml) VATTU DUNG CHUNG TUÝT       125.000
KEO DÁN PU 1 THÀNH PHẦN SIMSON ISR 70.03 (400ml) VATTU DUNG CHUNG TUÝT       140.000
KEO DÁN SIMILY (3M, SCOTCH-GRIP, 1358, THÙNG 18 LÍT) VẬT TƯ DÙNG CHUNG CÁI       210.000
KEO PVC LÀM KÍN THÂN XE (BODY SEALER M700) VẬT TƯ DÙNG CHUNG KG       130.000
KÉT GIÀN LẠNH CABIN (MODEL MỚI) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI    1.900.000
KÉT GIÀN NÓNG CABIN (MODEL MỚI) FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 BỘ    3.400.000
KHẨU TRANG 2 LỚP VẬT TƯ DÙNG CHUNG CÁI            2.500
KÍNH CHẮN GIÓ CABIN 1580 (1361 X 750)  FORLAND FLD250D TẤM    1.000.000
LED NEON FLEX CÓ GIẮC CẮM (TS: 24V, RỘNG 8MM, DÀI 10 MÉT) BUS TB120SL-W375E4 SỢI    2.100.000
LED NEON FLEX CÓ GIẮC CẮM (TS: 24V, RỘNG 8MM, DÀI 3,5 MÉT) BUS – TB82E4 SỢI       750.000
LED NEON FLEX CÓ GIẮC CẮM (TS: 24V, RỘNG 8MM, DÀI 5,5 MÉT) BUS TB120SL-W375E4 SỢI    1.200.000
LED NEON FLEX CÓ GIẮC CẮM (TS: 24V, RỘNG 8MM, DÀI 6 MÉT) BUS TB120SL-W375E4 SỢI    1.250.000
LED NEON FLEX CÓ GIẮC CẮM (TS: 24V, RỘNG 8MM, DÀI 9 MÉT) BUS TB120SL-W375E4 SỢI    1.900.000
LED NEON FLEX CÓ GIẮC CẮM (TS: 24V, RỘNG 8MM,) BUS TB120SL-W375E4 MÉT       220.000
LỌC TÁCH ẨM KHÍ NÉN (CÓ ĐẾ) BUS-HB120SL/
HDAERO SPACE
CÁI    3.300.000
LỌC TÁCH ẨM KHÍ NÉN (KHÔNG ĐẾ) BUS-HB120SL/
HB90/AEROSPACE/AEROEXPRESS/HD160/HD170/HD250/HD260/HD270M/HD310/HD320/T450
CÁI       550.000
MẠCH ĐÈN LED 3D LA PHONG MÀU XANH (210*1067) VẬT TƯ DÙNG CHUNG CÁI    2.800.000
MẠCH ĐÈN LED LA PHÔNG 2 DÃY ĐÈN (54*820) BUS-HB120SL/HB120SLD/TB120SL-W SỢI       350.000
MẠCH ĐÈN LED LA PHÔNG LỐI ĐI MÀU CAM (54*820) BUS-HB120SL/
HB120SLD/TB120SL
SỢI       350.000
MẠCH ĐÈN LED LA PHÔNG LỐI ĐI MÀU CAM (54*820) VAT TU DUNG CHUNG CÁI       350.000
MẠCH ĐÈN LED LA PHÔNG LỐI ĐI MÀU TRẮNG (20*500) VAT TU DUNG CHUNG CÁI       180.000
MẠCH ĐÈN LED LA PHÔNG LỐI ĐI MÀU XANH DƯƠNG (54*820) BUS-HB120SL/
HB120SLD/TB120SL
SỢI       350.000
MẠCH ĐÈN LED LA PHÔNG LỐI ĐI XANH DƯƠNG & ĐỎ (54*900) VẬT TƯ DÙNG CHUNG CÁI       350.000
MẠCH ĐÈN LED LA PHÔNG LỐI ĐI XANH DƯƠNG & LỤC (54*900) VẬT TƯ DÙNG CHUNG CÁI       350.000
MẠCH ĐÈN LED LA PHÔNG LỐI ĐI XANH LỤC & ĐỎ (54*900) VẬT TƯ DÙNG CHUNG CÁI       350.000
MẠCH ĐÈN LED LỐI ĐI ĐỎ – XANH DƯƠNG (20*900) BUS-HB120SL/HB120SLD/TB120SL-W SỢI       220.000
MẠCH ĐÈN LED LỐI ĐI MÀU LỤC (20*450) VAT TU DUNG CHUNG CÁI       100.000
MẠCH ĐÈN LED LỐI ĐI MÀU TRẮNG (20*500) BUS-HB120S CÁI       180.000
MẠCH ĐÈN LED LỐI ĐI TRẮNG – XANH DƯƠNG (20*900) VAT TU DUNG CHUNG CÁI       220.000
MẠCH ĐÈN LED LỐI ĐI TRẮNG (20*900) VAT TU DUNG CHUNG CÁI       220.000
MẠCH ĐÈN LED RÈM MÀN ĐỎ (20*450) BUS-HB120SL/HB120SLD/TB120SL-W SỢI       100.000
MẠCH ĐÈN LED RÈM MÀN XANH DƯƠNG (20*450) BUS-HB120SL/HB120SLD/TB120SL-W SỢI       100.000
MÀN HÌNH 15 INCH (JE – AV15) BUS-HB120SL CÁI    7.900.000
MÀN HÌNH 17 INCH (JE – AV198) BUS-HB120SL CÁI #########
MÀN HÌNH 19 INCH (JE – TM1788) BUS-HB120SL CÁI #########
MÀN HÌNH 21 INCH BUS-HB120SL CÁI #########
MÀN HÌNH DE BUS-HB120SL CÁI    3.350.000
MATIC TRÉT ĐẮP (1 LON/2KG, P551-1050) VAT TU DUNG CHUNG LON       530.000
MÀU BẠC ÁNH KIM CLEAR SILVER – LON 4 LÍT VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT       350.000
MÀU XANH DƯƠNG METALIC – LON VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT       500.000
MÀU XANH TÍM XE AUMAN VAT TU DUNG CHUNG LÍT       270.000
MIXER JE – P4 – JEASUN BUS-HB120SL CÁI    1.390.000
MỠ CHỊU NHIỆT DÂY HÀN MIG (400GAM/LON) VẬT TƯ DÙNG CHUNG LON       110.000
NẮP ĐẬY BÌNH ĐIỆN N70 VẬT TƯ DÙNG CHUNG CÁI       150.000
NẮP ĐẬY HỘP CẦU CHÌ FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       100.000
NẸP CHỮ T KỆ HÀNH LÝ XE GHẾ NGỒI (6802) BUS-HB120SL/SLD/TB120SL-W CÁI         25.000
NẸP NHÔM BẬC LÊN XUỐNG BUS-COUNTY 29C MÉT         40.000
NẸP NHÔM LA PHÔNG ĐƠN NHỎ (PL019) BUS-HB120SL/SLD/TB120SL-W CÁI         45.000
NHÍP LÁ 50 X 7 X 1000 VẬT TƯ DÙNG CHUNG       145.000
NHÍP LÁ 50 X 7 X 1100 VẬT TƯ DÙNG CHUNG       155.000
NHÍP LÁ 50 X 7 X 1200 VẬT TƯ DÙNG CHUNG       170.000
NHÍP LÁ 50 X 7 X 1300 VẬT TƯ DÙNG CHUNG       170.000
NHÍP LÁ 50 X 7 X 600 VẬT TƯ DÙNG CHUNG         80.000
NHÍP LÁ 50 X 7 X 700 VẬT TƯ DÙNG CHUNG         90.000
NHÍP LÁ 50 X 7 X 800 VẬT TƯ DÙNG CHUNG       100.000
NHÍP LÁ 50 X 7 X 900 VẬT TƯ DÙNG CHUNG       120.000
NHÍP LÁ 65 X 8 X 1000 VẬT TƯ DÙNG CHUNG       190.000
NHÍP LÁ 65 X 8 X 1100 VẬT TƯ DÙNG CHUNG       210.000
NHÍP LÁ 65 X 8 X 1200 VẬT TƯ DÙNG CHUNG       230.000
NHÍP LÁ 75 X 11 X 1000 VẬT TƯ DÙNG CHUNG       270.000
NHÍP LÁ 75 X 11 X 800 VẬT TƯ DÙNG CHUNG       210.000
NHÍP LÁ 75 X 11 X 900 VẬT TƯ DÙNG CHUNG       240.000
NHÍP LÁ 75 X 16 X 1400 VẬT TƯ DÙNG CHUNG       530.000
NHÍP LÁ 90 X 12 X 1000 VẬT TƯ DÙNG CHUNG       340.000
NHÍP LÁ 90 X 12 X 1100 VẬT TƯ DÙNG CHUNG       370.000
NHÍP LÁ 90 X 12 X 1200 VẬT TƯ DÙNG CHUNG       410.000
NHÍP LÁ 90 X 12 X 1300 VẬT TƯ DÙNG CHUNG       440.000
NHÍP LÁ 90 X 12 X 1400 VẬT TƯ DÙNG CHUNG       470.000
NHÍP LÁ 90 X 12 X 1500 VẬT TƯ DÙNG CHUNG       510.000
NHÍP LÁ 90 X 12 X 1600 VẬT TƯ DÙNG CHUNG       540.000
NHÍP LÁ 90 X 12 X 800 VẬT TƯ DÙNG CHUNG       270.000
NHÍP LÁ 90 X 12 X 900 VẬT TƯ DÙNG CHUNG       310.000
NHÍP LÁ 90 X 14 X 1700 VẬT TƯ DÙNG CHUNG       700.000
NHÍP LÁ 90 X 14 X 1800 VẬT TƯ DÙNG CHUNG       720.000
NHÍP LÁ 90 X 16 X 1000 VẬT TƯ DÙNG CHUNG       450.000
NHÍP LÁ 90 X 16 X 1100 VẬT TƯ DÙNG CHUNG       500.000
NHÍP LÁ 90 X 16 X 1200 VẬT TƯ DÙNG CHUNG       540.000
NHÍP LÁ 90 X 16 X 1300 VẬT TƯ DÙNG CHUNG       590.000
NHÍP LÁ 90 X 16 X 1400 VẬT TƯ DÙNG CHUNG       630.000
NHÍP LÁ 90 X 16 X 1500 VẬT TƯ DÙNG CHUNG       680.000
NHÍP LÁ 90 X 16 X 1600 VẬT TƯ DÙNG CHUNG       720.000
NHÍP LÁ 90 X 16 X 1700 VẬT TƯ DÙNG CHUNG       770.000
NHÍP LÁ 90 X 16 X 1800 VẬT TƯ DÙNG CHUNG       810.000
NHÍP LÁ 90 X 16 X 600 VẬT TƯ DÙNG CHUNG       270.000
NHÍP LÁ 90 X 16 X 700 VẬT TƯ DÙNG CHUNG       320.000
NHÍP LÁ 90 X 16 X 800 VẬT TƯ DÙNG CHUNG       360.000
NHÍP LÁ 90 X 16 X 900 VẬT TƯ DÙNG CHUNG       410.000
NHỰA PVC CHỐNG ỒN (Undercoat LC42) VẬT TƯ DÙNG CHUNG KG       120.000
NI LÔNG MỎNG DUNGCHUNG KG         60.000
NƯỚC LÀM MÁT ĐỘNG CƠ PHA SẴN C102
(CAN 5L)
VAT TU DUNG CHUNG LÍT         43.000
NÚT NHẬN ĐẦU VÍT MỎ CẢN (NHỰA) BUS-HB120SL CÁI         18.000
Ổ CỨNG HDD 500GB – FANTEC BUS-HB120SL CÁI #########
Ổ CỨNG HDD 500GB – FANTEC SMART TV BUS-HB120SL BỘ #########
ỐNG MỀM TỪ LỐC ĐẾN KÉT GIÀN NÓNG CABIN FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       225.000
ỐNG MỀM TỪ LỐC ĐẾN ỐNG CỨNG CABIN FRONTIER-125/140/K135/K190/K165/K2700/K3000 CÁI       650.000
ỐP NHỰA ĐÈN LED RÈN MÀN (6M/CÂY) BUS-TB120SL/HB120SL MÉT       150.000
QUANG THÙNG 16X70X230 (MẠ 7 MÀU) VẬT TƯ DÙNG CHUNG CÁI         40.000
QUANG THÙNG 16X70X250 (MẠ 7 MÀU) VẬT TƯ DÙNG CHUNG CÁI         42.000
QUE HÀN THƯỜNG Ø 3,2 MM (KIM TÍN, KT6013) VAT TU DUNG CHUNG KG         30.000
QUE HÀN THƯỜNG Ø 4 MM (KIM TÍN, KT6013) VAT TU DUNG CHUNG KG         30.000
QUE HÀN THƯỜNG Ø2.5 MM (KIM TÍN, KT421) VAT TU DUNG CHUNG KG         32.000
QUE HÀN TỐT Φ4.0 MM(KIM TÍN, GL52) -20KG VATTU KG         40.000
REMOTE Ổ CỨNG HDD BUS-HB120SL/SLD CÁI       430.000
REMOTE Ổ CỨNG SMART TV 3D BUS-HB120SL/SLD CÁI       450.000
RỜ LE 12 VÔN (BOSH) VATTU CÁI         65.000
ROONG KÍNH CHẮN GIÓ OLLIN-198/250/500B SỢI       400.000
ROONG KÍNH CHẮN GIÓ OLLIN-700B/700C/900A/950A SỢI       450.000
RÙI NHÍP 10X150-110 VAT TU DUNG CHUNG CON            8.000
RÙI NHÍP 10X200-150 VAT TU DUNG CHUNG CON         10.000
RUỘT + YẾM MAXXIS (11.00-20) VATTU BỘ       700.000
SƠN BÓNG ĐỒ NHỰA VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT       210.000
SƠN ĐEN 2K 3LÍT/LON DPI VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT       240.000
SƠN ĐỒ NHỰA MÀU TRẮNG 2K (UT578A – 3,6L/CAN) VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT       200.000
SƠN GỐC MÀU BẠC 925 CAN 1 LÍT VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT    1.000.000
SƠN GỐC MÀU BẠC 940 CAN 1 LÍT VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT       600.000
SƠN GỐC MÀU BẠC 985 CAN 1 LÍT VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT    1.000.000
SƠN GỐC MÀU BẠC 995 CAN 1 LÍT VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT    1.000.000
SƠN GỐC MÀU BẠC HI – 971 VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT    1.050.000
SƠN GỐC MÀU BẠC HI – 979 VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT       600.000
SƠN GỐC MÀU ĐEN 810 CAN 1 LÍT VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT    1.050.000
SƠN GỐC MÀU ĐEN 855 VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT    1.400.000
SƠN GỐC MÀU MICA XANH DƯƠNG 051 CAN 1 LÍT VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT    2.500.000
SƠN GỐC MÀU MICA XANH DƯƠNG 053 CAN 1 LÍT VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT    1.950.000
SƠN GỐC MÀU TÍM 635 CAN 1 LÍT VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT    1.250.000
SƠN GỐC MÀU TRẮNG MICA 073 CAN 1 LÍT VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT    3.200.000
SƠN GỐC MÀU VÀNG 033 CAN 1 LÍT VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT    1.050.000
SƠN GỐC MÀU VÀNG KIM LOẠI 033 CAN 1 LÍT VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT    1.600.000
SƠN GỐC MÀU XANH DƯƠNG 543 CAN 1 LÍT VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT       930.000
SƠN GỐC MICA MÀU ĐỎ 167 CAN 1 LÍT VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT    1.800.000
SƠN GỐC MICA MÀU ĐỎ 181CAN 1 LÍT VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT    1.550.000
SƠN GỐC MICA MÀU TÌM 061 CAN 1LIT VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT    2.100.000
SƠN GỐC MICA MÀU TRẮNG 071 CAN 1 LÍT VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT    1.550.000
SƠN GỐC MICA MÀU VÀNG 385 CAN 1 LÍT VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT    1.000.000
SƠN GỐC MICA MÀU XANH DƯƠNG HI – 055 VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT    1.530.000
SƠN GỐC MICA MÀU XANH LÁ 045 CAN 1 LÍT VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT    1.300.000
SƠN GỐC MICA MÀU XANH LÁ 047 CAN 1 LÍT VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT    3.200.000
SƠN GỐC MICA MÀU XANH LÁ HI – 041 VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT    2.500.000
SƠN GỐC MICA MÀU XANH LÁ HI – 042 VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT    2.450.000
SƠN LÓT – LON 0,8 LÍT VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT       210.000
SƠN LÓT – LON 3,2 LÍT VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT       210.000
SƠN LÓT NHỰA (LON 4 LIT) VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT       200.000
SƠN LÓT THỨ 1 2K CHO XE BUS – LON 0, 8 LÍT (411B) VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT       200.000
SƠN LÓT THỨ 1 2K CHO XE BUS – LON 3.2 LÍT (411A) VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT       200.000
SƠN MÀU BẠC GỐC 945 CAN 1 LÍT VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT       700.000
SƠN MÀU BẠC GỐC 989 CAN 1 LÍT VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT       520.000
SƠN MÀU CAM (TBM40N) BUS-HB120SL LÍT       500.000
SƠN MÀU CAM (THS405N) BUS-HB120SL LÍT       500.000
SƠN MÀU CAM 022 CAN 1LÍT VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT    1.600.000
SƠN MÀU CAM 037 CAN 1 LÍT VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT    1.400.000
SƠN MÀU CAM 056 CAN 1 LÍT VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT    1.520.000
SƠN MÀU CAM 057 CAN 1 LÍT VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT    3.250.000
SƠN MÀU CAM 065 CAN 1 LÍT VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT    1.200.000
SƠN MÀU CAM GỐC 245 CAN 1 LÍT VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT    1.050.000
SƠN MÀU CAM GỐC 246 CAN 1 LÍT VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT       950.000
SƠN MÀU ĐEN GỐC 820 CAN 1 LÍT VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT       900.000
SƠN MÀU ĐEN GỐC 835 CAN 1 LÍT VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT       450.000
SƠN MÀU ĐỎ ( NHÀ XE THÀNH LONG) BUS HB120SL LÍT       500.000
SƠN MÀU ĐỎ (THS247N) VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT       800.000
SƠN MÀU ĐỎ GỐC 015 CAN 1 LÍT VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT    1.400.000
SƠN MÀU ĐỎ GỐC 016 CAN 1 LÍT VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT    1.400.000
SƠN MÀU ĐỎ GỐC 018 CAN 1 LÍT VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT    3.200.000
SƠN MÀU ĐỎ GỐC 135 CAN 1 LÍT VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT    1.320.000
SƠN MÀU ĐỎ GỐC 145 CAN 1 LÍT VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT    1.350.000
SƠN MÀU ĐỎ GỐC 150 CAN 1 LÍT VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT    1.400.000
SƠN MÀU ĐỎ GỐC 151 CAN 1 LÍT VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT    2.400.000
SƠN MÀU ĐỎ GỐC 155 CAN 1 LÍT VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT    1.750.000
SƠN MÀU ĐỎ GỐC 163 CAN 1 LÍT (HI-163) VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT    1.640.000
SƠN MÀU ĐỎ GỐC 165 CAN 1 LÍT VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT    1.850.000
SƠN MÀU ĐỎ GỐC 175 CAN 1 LÍT VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT    1.400.000
SƠN MÀU ĐỎ GỐC 179 CAN 1 LÍT VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT    1.350.000
SƠN MÀU ĐỎ GỐC 182 CAN 1 LÍT VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT    1.550.000
SƠN MÀU ĐỎ GỐC 185 CAN 1 LÍT VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT       750.000
SƠN MÀU ĐỎ GỐC 195 CAN 1 LÍT VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT    1.300.000
SƠN MÀU ĐỎ GỐC 235 CAN 1 LÍT VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT    1.050.000
SƠN MÀU ĐỎ GỐC HI165 VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT    1.850.000
SƠN MÀU GỐC 345 CAN 1 LÍT VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT    1.000.000
SƠN MÀU HỒNG THS428N BUS-HB120SL/TB120SL LÍT    1.150.000
SƠN MÀU NÂU (THS493N) BUS-COUNTY LÍT       370.000
SƠN MÀU TÍM GỐC HI 645 CAN 1 LÍT VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT       900.000
SƠN MÀU TRẮNG GỐC 735 CAN 1 LÍT VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT    1.000.000
SƠN MÀU TRẮNG GỐC 745 CAN 1 LÍT VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT       550.000
SƠN MÀU TRẮNG KEM XE HYUNDAI 3LÍT/THÙNG VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT       310.000
SƠN MÀU TRẮNG MICA 075 CAN 1LIT VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT    1.050.000
SƠN MÀU TRẮNG MICA 076 CAN 1LIT VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT    1.050.000
SƠN MÀU VÀNG VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT       850.000
SƠN MÀU VÀNG BUS HB120SL LÍT       750.000
SƠN MÀU VÀNG (THS205N) BUS-HB120SL LÍT       850.000
SƠN MÀU VÀNG (THS304N) VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT       550.000
SƠN MÀU VÀNG 013 CAN 1 LÍT VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT    1.600.000
SƠN MÀU VÀNG 039 CAN 1 LÍT VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT    3.200.000
SƠN MÀU VÀNG GỐC 336 CAN 1 LÍT VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT    1.000.000
SƠN MÀU VÀNG GỐC 355 CAN 1 LÍT VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT       780.000
SƠN MÀU VÀNG GỐC 365 CAN 1 LÍT VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT    1.100.000
SƠN MÀU VÀNG GỐC 375 CAN 1 LÍT VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT    1.050.000
SƠN MÀU VÀNG GỐC 376 CAN 1 LÍT VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT    2.400.000
SƠN MÀU VÀNG GỐC 386 CAN 1 LÍT VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT    1.950.000
SƠN MÀU VÀNG GỐC 396 CAN 1 LÍT VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT    2.000.000
SƠN MÀU VÀNG GỐC 398 CAN 1 LÍT VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT       750.000
SƠN MÀU XÁM (THS492N) BUS-COUNTY LÍT       300.000
SƠN MÀU XÁM (XAM5, 3 LÍT/LON) VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT       350.000
SƠN MÀU XÁM ĐEN (TBM42N) VẬT TƯ DÙNG CHUNG CÁI       350.000
SƠN MÀU XANH VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT    1.050.000
SƠN MÀU XANH VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT       450.000
SƠN MÀU XANH ( NHÀ XE KIM CHI, SỐ KHUNG: CCDC001363) VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT       500.000
SƠN MÀU XANH (PS013N) BUS-COUNTY LÍT       550.000
SƠN MÀU XANH (THS030N) BUS-HB120SL LÍT       400.000
SƠN MÀU XANH (THS242N) BUS-HB120SL LÍT       620.000
SƠN MÀU XANH (THS482N) BUS-HB120SL LÍT       400.000
SƠN MÀU XANH (THS510N) BUS-TB120SL LÍT       350.000
SƠN MÀU XANH BIỂN 2K (TH4, 3 LÍT/LON) VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT       250.000
SƠN MÀU XANH ĐẬM (TBS11N) VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT       350.000
SƠN MÀU XANH LÁ CÂY GỐC 435 CAN 1 LÍT VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT       800.000
SƠN MÀU XANH LÁ CÂY GỐC 535 CAN 1 LÍT VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT       920.000
SƠN MÀU XANH LÁ CÂY GỐC 546 CAN 1 LÍT VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT       900.000
SƠN MÀU XANH LÁ CÂY GỐC 550 CAN 1 LÍT VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT       770.000
SƠN MÀU XANH LÁ CÂY GỐC 555 CAN 1 LÍT VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT       950.000
SƠN MÀU XANH LÁ CÂY GỐC 575 CAN 1 LÍT VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT    1.000.000
SƠN MÀU XANH LÁ CÂY GỐC 580 CAN 1 LÍT VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT    1.750.000
SƠN MÀU XANH RÊU (TH5, 3 LÍT/LON) VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT       230.000
SƠN MÀU XANH RÊU GỐC 445 CAN 1 LÍT VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT    1.200.000
SƠN MÀU XANH TBS12N BUS-HB120SL/TB120SL LÍT       490.000
SƠN MÀU XANH TÍM XE HYUNDAI 3LÍT/THÙNG VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT       350.000
SƠN MÀU XANH XE AUMAN (XM7) VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT       400.000
SƠN TRẮNG (2K) QM1 3LÍT/THÙNG-DPI-WHITE (TH2) VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT       190.000
TEM BUS COUNTY 29 CHỔ BUS COUNTY 29C BỘ       810.000
TEM CHỮ HYUNDAI-HC600 BỘ         40.000
TEM CHỮ AUMAN-AC1290 CÁI         40.000
TEM CHỮ FORLAND-FD200 CÁI         40.000
TEM CHỮ FORLAND-FLD750-4WD CÁI         40.000
TEM CHỮ HYUNDAI-HC750 CÁI         40.000
TEM CHỮ HYUNDAI-HD270 CÁI         40.000
TEM CHỮ TOWNER-750A CÁI         40.000
TEM CHỮ “THACO HD350” HYUNDAI-HD350 CÁI         40.000
TEM CHỮ “THACO HD450” HYUNDAI-HD450 CÁI         40.000
TEM CHỮ AUMAN C2400 VẬT TƯ DÙNG CHUNG CÁI         40.000
TEM CHỮ FLD800 FORLAND-FLD800 CÁI         40.000
TEM CHỮ FORLAND XI MẠ A36 FORLAND-FLC250 CÁI       230.000
TEM CHỮ FORLAND-FLC600B-4WD VAT TU DUNG CHUNG CÁI         40.000
TEM CHỮ FRONTIER 125 FRONTIER-125 CÁI         40.000
TEM CHỮ K250 FRONTIER K250 CÁI         40.000
TEM CHỮ K2700 FRONTIER K2700 CÁI         40.000
TEM CHỮ K3000 FRONTIER K3000 CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO AUMAN C300B AUMAN-C300B CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO AUMAN FV380 AUMAN-FV380 CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO AUMAN LƯỚT GIÓ (110*1200mm) THACO AUMAN CÁI       120.000
TEM CHỮ THACO AUMAN-AC1290 AUMAN-AC1290 CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO AUMAN-AC1300 AUMAN-AC1300 CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO AUMAN-AC1790 AUMAN-AC1790 CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO AUMAN-AC1800 AUMAN-AC1800 CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO AUMAN-AD1300 AUMAN-AD1300 CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO AUMAN-C1400 AUMAN-C1400 CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO AUMAN-C1500 AUMAN-C1500 CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO AUMAN-C160 AUMAN-C160 CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO AUMAN-C2300 AUMAN-C2300 CÁI         40.000
Tem chữ Thaco AUMAN-C2400 AUMAN-C2400 Nhãn         40.000
TEM CHỮ THACO AUMAN-C2400A AUMAN-C2400A CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO AUMAN-C3400 AUMAN-C3400 CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO AUMAN-D240B AUMAN-D240B CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO AUMAN-D300 AUMAN-D300 CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO AUMAN-FTD1200 AUMAN-FTD1200 CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO AUMAN-FV375 AUMAN-FV375 CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO AUMAN-FV420 AUMAN-FV420 CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO AUMARK-150 AUMARK-150 CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO AUMARK-198 AUMARK-198 CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO AUMARK-250 AUMARK-250 CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO AUMARK-345 AUMARK-345 CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO AUMARK-450 AUMARK-450 CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO AUMARK-500A AUMRK-500A CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO AUMARK-FTC150 AUMARK-FTC150 CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO FORLAND-FC150 FORLAND-FC150 CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO FORLAND-FC200 FORLAND-FC200 CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO FORLAND-FC250 FORLAND-FC250 CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO FORLAND-FC500 FORLAND-FC500 CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO FORLAND-FC700 FORLAND-FC700 CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO FORLAND-FD020 FORLAND-FD020 CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO FORLAND-FD020-4WD FORLAND-FD020-4WD CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO FORLAND-FD035 FORLAND-FD035 CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO FORLAND-FD099 FORLAND-FD099 CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO FORLAND-FD120 FORLAND-FD120 CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO FORLAND-FD125 FORLAND-FD125 CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO FORLAND-FD1600 FORLAND-FD1600 CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO FORLAND-FD345 FORLAND-FD345 CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO FORLAND-FD800 FORLAND-FD800 CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO FORLAND-FD8500-4WD FORLAND-FD8500-4WD CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO FORLAND-FD8500A-4WD FORLAND-FD8500A – 4WD CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO FORLAND-FD9000 FORLAND-FD9000 CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO FORLAND-FD9500 FORLAND-FD9500 CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO FORLAND-FD9500-4WD FORLAND-FD9500 4WD CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO FORLAND-FD9500A FORLAND-FD9500A CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO FORLAND-FD9500A-4WD FORLAND-FD9500A-4WD CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO FORLAND-FD9500BM FORLAND-FD9500BM CÁI         50.000
TEM CHỮ THACO FORLAND-FLC198 FORLAND-FLC198 CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO FORLAND-FLC250 FORLAND-FLC250 CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO FORLAND-FLC450 FORLAND-FLC450 CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO FORLAND-FLD099B FORLAND-FLD99B CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO FORLAND-FLD150C FORLAND-FLD150C CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO FORLAND-FLD200 FORLAND-FLD200 CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO FORLAND-FLD200A-4WD FORLAND-FLD200A-4WD CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO FORLAND-FLD250A FORLAND-FLD250A CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO FORLAND-FLD250B FORLAND-FLD250B CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO FORLAND-FLD250C FORLAND-FLD250C CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO FORLAND-FLD300 FORLAND-FLD300 CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO FORLAND-FLD345B FORLAND-FLD345B CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO FORLAND-FLD345B-4WD FORLAND-FLD345B-4WD CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO FORLAND-FLD345C FORLAND-FLD345C CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO FORLAND-FLD345D FORLAND-FLD345D CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO FORLAND-FLD420 FORLAND-FLD420 CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO FORLAND-FLD490C FORLAND-FLD490C CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO FORLAND-FLD490C 4WD FORLAND-FLD490C4WD CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO FORLAND-FLD600 FORLAND-FLD600 CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO FORLAND-FLD600B FORLAND-FLD600B CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO FORLAND-FLD600B-4WD FORLAND-FLD600B-4WD CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO FORLAND-FLD600C FORLAND-FLD600C CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO FORLAND-FLD700 FORLAND-FLD700 CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO FORLAND-FLD750 FORLAND-FLD750BM CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO FORLAND-FLD750-4WD FORLAND-FLD750-4WDBM CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO FORLAND-FLD800B FORLAND-FLD800B CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO FORLAND-FLD800B-4WD FORLAND-FLD800B-4WD CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO FORLAND-FLD800C FORLAND-FLD800C CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO FORLAND-FLD800C FORLAND-FLD800C CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO FORLAND-FLD800C-4WD FORLAND-FLD800C-4WD CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO FORLAND-FLD900A FORLAND-FLD900A CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO FORLAND-FT015 FORLAND-FT015 CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO FORLAND-FT030 FORLAND-FT030 CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO FORLAND-FT035 FORLAND-FT035 CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO FORLAND-TD345-4WD FORLAND-TD345-4WD CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO FORLAND-TD600 FORLAND-TD600 CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO FRONTIER-125 FRONTIER-125 CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO FRONTIER-125 FRONTIER-125 CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO FRONTIER-140 FRONTIER-140 CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO- HD170 HYUNDAI HD170 CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO OLLIN-150 OLLIN-150 CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO OLLIN-198 OLLIN-198 CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO OLLIN-198A OLLIN-198A CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO OLLIN-250 OLLIN-250 CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO OLLIN-250A OLLIN-250A CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO OLLIN-345 OLLIN-345 CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO OLLIN-345A OLLIN-345A CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO OLLIN-345A OLLIN-345A CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO OLLIN-450 OLLIN-450 CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO OLLIN-450A OLLIN450A CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO OLLIN-450A OLLIN-450A CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO OLLIN-500B OLLIN-500B CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO OLLIN-700 OLLIN-700 CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO OLLIN-700A OLLIN-700A CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO OLLIN-700B OLLIN-700B CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO OLLIN-700C OLLIN-700C CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO OLLIN-800 OLLIN-800 CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO OLLIN-800A OLLIN-800A CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO OLLIN-800A OLLIN-800A CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO OLLIN-900A OLLIN-900A CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO OLLIN-950A OLLIN-950A CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO TOWNER-750 TOWNER-750 CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO TOWNER-750A TOWNER-750A CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO TOWNER-950A TOWNER-950A CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO XI MẠ A36 VẬT TƯ DÙNG CHUNG CÁI       170.000
TEM CHỮ THACO-HD1000 HUYNDAI-HD1000 CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO-HD120 HYUNDAI-HD120 CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO-HD210 HYUNDAI-HD210 CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO-HD320 HYUNDAI-HD320 CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO-HD350 HYUNDAI-HD350 CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO-HD360 HUYNDAI HD360 CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO-HD450 HYUNDAI-HD450 CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO-HD500 HYUNDAI HD500 CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO-HD500 HYUNDAI-HD500 CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO-HD550 HYUNDAI HD550 NHÃN         40.000
TEM CHỮ THACO-HD600 HYUNDAI HD600 CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO-HD650 HYUNDAI HD650 CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO-HD700 HYUNDAI-HD700 CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO-K135 FRONTIER-K135 CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO-K165 FRONTIER-K165 CÁI         40.000
TEM CHỮ THACO-K190 FRONTIER-K190 CÁI         40.000
TEM CHỮ THAO AUMAN C3400 AUMAN-C3400 CÁI         40.000
TEM CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ C170 AUMAN-FV270/340/380 CÁI         20.000
TEM CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ D225 HUYNDAI HD210 CÁI         20.000
TEM CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ D340 HYUNDAI HD700 NHÃN         20.000
TEM CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ D380 HYUNDAI HD270/320 NHÃN         20.000
TEM CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ D410 HYUNDAI HD1000 NHÃN         20.000
TEM CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ W290 AUMAN-D240 CÁI         20.000
TEM CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ W340 AUMAN-AD2550 CÁI         20.000
TEM CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ W380 AUMAN-AD2550 CÁI         20.000
TEM CỬA HYUNDAI-HD120 BỘ       550.000
TEM CỬA HYUNDAI-HD65/HD350/HD500 BỘ       130.000
TEM CỬA FORLAND-FT010S BỘ       195.000
TEM CỬA FORLAND-FT0125/FD060 BỘ       140.000
TEM CỬA OLLIN-AUMARK BỘ       300.000
TEM CỬA TOWNER-950/950A BỘ       100.000
TEM CỬA FLD900A FORLAND-FLD900A CÁI       380.000
TEM CỬA THACO AUMAN (2 PHẦN) AUMAN-AC990/C2400/C2400A/C2300/C240B/C240C/AC1290/AC1790/AD3300/AD2550/C3000/C3400/C300B/FV420/AC820/D240 CÁI       390.000
TEM CỬA THACO AUMAN FV375 AUMAN-FV375 BỘ       400.000
TEM CỬA THACO FORLAND 2 CẦU FORLAND-FLC345A-4WD/FLC600A-4WD BỘ       120.000
TEM CỬA THACO FORLAND FLD1000B  FORLAND-FLD1000B BỘ       440.000
TEM CỬA THACO FRONTIER FRONTIER 125/140/K2700/ K3000 BỘ       130.000
TEM CỬA THACO FRONTIER NEW FRONTIER K250 BỘ         60.000
TEM CỬA THACO OLLIN-198A OLLIN-198A/500B/800A/700B BỘ       190.000
TEM CỬA XE AUMAN AUMAN-FV270/340/380 CÁI       380.000
TEM LƯỚT GIÓ THACO OLLIN THACO OLLIN CÁI       100.000
TEM MOBIHOME(PHẢN QUANG) BUS HB120SL BỘ    1.200.000
THÉP HỘP 10X20X1.2 (NHÚNG ED, CÂY 6M) VẬT TƯ DÙNG CHUNG CÂY         90.000
THÉP HỘP 13X26X1.5 (NHÚNG ED, CÂY 6M) VAT TU DUNG CHUNG CÂY       220.000
THÉP HỘP 20X40X1.4 (NHÚNG ED, CÂY 6M) VẬT TƯ DÙNG CHUNG CÂY       330.000
VỎ CÁNH CỬA TB95 BUS-TB95 BỘ    5.000.000
XÀ PHÒNG TẨY DẦU VAT TU DUNG CHUNG KG         18.000
XĂNG LAU THÂN XE (1402) VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT       160.000
XĂNG LIỀN MÍ 3 LÍT/THÙNG (P8501401) VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT       230.000
XĂNG PHA LOÃNG SƠN 2K (SLOW THINNER) (LON 20 LÍT) VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT         65.000
XĂNG PHA SƠN DR180 VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT         65.000
XĂNG PHA SƠN LÓT NHỰA (LON 4 LÍT) VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT       175.000
XĂNG PHA SƠN LÓT NHỰA DR780 (LON 4 LÍT) VẬT TƯ DÙNG CHUNG LÍT         60.000
Bình luận của bạn