Quy trình các thủ tục đăng ký xe qua nhiêu đời chủ từ 15/08/2023

180 lượt xem

Từ ngày 15/08/2023, việc đăng ký xe qua nhiều đời chủ được thực hiện theo thông tư 24/2023/TT-BCA. Theo đó quy trình thực hiện việc sang tên xe qua nhiều đời chủ gồm 2 thủ tục sau:

Bước 1: Thủ tục thu hồi đăng ký xe, biển số xe đứng tên chủ cũ.

Bước 2: Thủ tục đăng ký sang tên đổi chủ xe.

Như vậy, thông tư 24 đã cho phép tổ chức, cá nhân sang tên xe đã mua bán qua đã qua nhiều đời chủ và không phân biệt khác tỉnh hay cùng tỉnh. Vậy hồ sơ để thực hiện 2 quy trình trên cần những gì? Và Trình tự thực hiện 2 quy trình trên như thế nào? Cùng Garage ô tô Hoàng Gia Phát tìm hiểu dưới bài viết này nhé.

sang tên xe qua nhiều đời chủ

Thủ tục thu hồi đăng ký xe đứng tên chủ cũ

Theo đó, tổ chức hoặc cá nhân đang sử dụng xe đến cơ quan đang quản lý hồ sơ xe đó để làm thủ tục thu hồi. Không cần làm thủ tục thu hồi nếu cơ quan đang quản lý hồ sơ xe cùng là cơ quản giải quyết đăng ký sang tên xe.

Hồ sơ nộp khi làm thủ tục thu hồi

Để làm thủ tục thu hồi tổ chức hoặc cá nhân đang sử dụng xe chuẩn bị bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau:

– Giấy khai thu hồi biển số, đăng ký xe.

– Giấy tờ của chủ xe như: CCCD gắn chíp, hộ chiếu, tài khoản định danh mức 2…

– Chà 2 bản số khung, số máy của xe

– Giấy phép đăng ký xe, biển số xe .(Trường hợp mất giấy phép đăng ký xe hoặc biển số xe bắt buộc phải ghi rõ trong tờ khai thu hồi biển số xe và đăng ký xe)

– Chứng từ hoặc bản sao giấy chứng nhận chuyển quyền sở huữ xe theo quy định.

Trình tự thực hiện

Trình tự thực hiện thu hồi đăng ký xe và biển số xe được thực hiện theo các bước sau:

– Chủ xe thực hiện kê khai giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe trên Cổng Dịch Vụ Công bằng tài khoản định danh mức 2

– Cung cấp mã hồ sơ đăng ký xe trực tuyến. Và nộp hồ sơ thu hồi đăng ký xe, biển số xe theo quy định. Sau đó nhận giấy hẹn trả kết quả đăng ký xe của cơ quan chức năng

– Sau khi kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ xe, cơ quan chức năng sẽ tiến hành cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký xe biển số xe ( có dán bản chà số khung, số máy và đóng dấu giáp lai của cơ quan đăng ký xe lên bản chà số khung, số máy). Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký xe có 2 bản. Cơ quan đăng ký xe giữ 1 bản để lưu hồ sơ xe, còn 1 bản trả cho chủ xe.

thu hồi đăng ký và biển số xe đứng tên chủ cũ

Thủ tục sang tên đổi chủ xe 

Hồ sơ sang tên

Để làm thủ tục đăng ký xe qua nhiều đời chủ, cá nhân hoặc tổ chức chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

– Giấy khai đăng ký xe. Trong giấy khai có ghi rõ quá trình mua bán và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về nguồn gốc hợp pháp của xe

– Chứng từ chuyển quyền sở hữu của chủ xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu của người bán cuối cùng cho chủ xe (nếu có).

– Chứng từ đóng lệ phí trước bạ

– Chứng nhận thu hồi đăng ký xe, biển số xe. Trong chứng nhận có bản cà số khung, số máy của xe và đóng dấu giáp lai của cơ quan đăng ký xe trên bản cà số khung, số máy của xe.

Trường hợp cơ quan quản lý hồ sơ xe cùng là cơ quan giải quyết đăng ký sang tên xe thì cá nhân hoặc tổ chức đang sử dụng xe nộp giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe thay cho giấy chứng nhận thu hồi đăng ký xe, biển số xe .

đăng ký sang tên xe cũ qua nhiều đời chủ

Trình tự thực hiện

– Tổ chức nhận chuyển quyền sở hữu xe, chủ xe thực hiện nộp tờ khai sang tên xe trực tuyến trên Cổng Dịch Vụ Công. Và nhận lịch hẹn mang xe đến cơ quan giải quyết sang tên xe trên SMS hoặc EMAIL

– Đem xe đến cơ quản giải quyết sang tên xe để kiểm tra theo lịch hẹn, và cung cấp mã hồ sơ đăng ký trực tuyến.

– Sau khi kiểm tra hồ sơ xe và hiện thực xe đảm bảo tính hợp lệ. Cơ quan đăng ký sẽ tiến hành cấp biển số theo quy định

– Nhận giấy trả hẹn trả giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe và nộp lệ phí. Chủ xe cũng có thể nhận biển số xe và giấy chứng nhận đăng ký xe bằng cách đăng ký với đơn vị dịch vụ bưu chính công ích.

Đăng ký xe qua nhiều đời chủ: Trách nhiệm của cơ quan chức năng như thế nào

nhiệm vụ của cơ quan chức năng trong việc sang tên xe

Trách nhiệm của cơ quan đăng ký xe

Trường hợp 1: Tổ chức hoặc cá nhân có chứng từ chuyển quyền sở hữu của chủ xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu của người bán cuối.

– Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ xe hợp lệ, cơ quan chức năng sẽ tiến hành sử phạt hành vi vi phạm không làm thủ tục thu hồi theo quy định và tiến hành sang tên xe theo trình tự sang tên phía trên.

Trường hợp 2: Tổ chứng hoặc cá nhân đang sử dụng xe không có chứng từ chuyển quyền sở hữu của chủ xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu của của người bán cuối cùng

– Cơ quan đăng ký xe sẽ cấp giấy hẹn có giá trị sử dụng xe trong vòng 30 ngày

– Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đăng ký sang tên xe, cơ quan đăng ký xe có nhiệm vụ phải gửi thông báo cho chủ xe và cơ quan đăng ký ban đầu cho xe đó. Niêm yết công khai về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký sang tên xe của cá nhận, tổ chứ tại trụ sở của cơ quan đăng ký. Tra cứ, xác minh tàng thư xe mất cắp và dữ liệu đăng ký xe.

– Sau 30 ngày nếu không có khiếu kiện hoặc tranh chấp. Cơ quan chức năng sẽ tiến hành sử phạt hành vi không làm thủ tục thu hồi và giải quyết đăng ký sang tên xe theo quy định.

Trách nhiệm của các đơn vị quản lý dữ liệu xe mất cắp

Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được thông báo bằng văn bản của cơ quan đăng ký xe đề nghị xác minh. Đơn vị quản lý dữ liệu xe mất cắp thực hiện xác minh dữ liệu và trả lời bằng văn bản cho cơ quan đăng ký xe.