Phụ tùng Bus

1331 lượt xem

Bus – TB

TÊN PHỤ TÙNG LOẠI XE ĐVT  ĐƠN GIÁ BÁN LẺ
(Bao gồm VAT)
ẮC NHÍP TRƯỚC BUS-TB94CT(B60) CÁI        120.000
RONG LỌC NHỚT BUS-TB94CT(B60) CÁI          30.000
LÕI LỌC NHỚT HỘP SỐ TỰ ĐỘNG BUS-TB120BRT CÁI     2.300.000
LỌC NHỚT (LÕI) BUS-TB94CT(B60)/FLD1000B CÁI        260.000
LỌC NHỚT (LÕI) BUS-TB120S-W336 CÁI        370.000
LỌC NHỚT BUS-TB120SL/TB120S/FV375 CÁI        190.000
LỌC NHỚT BUS-TB82S/TB85S/TB95S/TB115CT CÁI        230.000
LỌC NHỚT BUS-TB120BRT CÁI        840.000
KÉT GIẢI NHIỆT NHỚT (CỤM SINH HÀN, ĐẾ LỌC NHỚT) BUS-TB82S BỘ     3.700.000
KÉT GIẢI NHIỆT NHỚT (CỤM SINH HÀN, ĐẾ LỌC NHỚT) BUS-TB85S CÁI     4.500.000
KÉT GIẢI NHIỆT NHỚT (CỤM SINH HÀN, CÓ LỌC NHỚT) BUS-TB120S-W336 BỘ  11.500.000
HỘP LỌC NHỚT LY TÂM BUS-TB120S-W336 CÁI        700.000
ĐẾ LỌC NHỚT BUS-TB120SL/TB120S/FV375 CÁI        950.000
BỘ LỌC NHỚT (ĐẾ + 2 LỌC) BUS-TB120SL/TB120S CÁI     1.300.000

Bus – HB

TÊN PHỤ TÙNG LOẠI XE ĐVT  ĐƠN GIÁ BÁN LẺ
(Bao gồm VAT)
ĐÈN LƯỚT GIÓ SAU BUS-H350 CÁI        840.000
ĐÈN LƯỚT GIÓ SAU, PHẢI (ĐỜI 2014) BUS-HB120SL-380/HB120S-380/HB120SL-410/HB120S-410/TB120SL/TB120S CÁI     1.550.000
ĐÈN LƯỚT GIÓ SAU, TRÁI (ĐỜI 2014) BUS-HB120SL-380/HB120S-380/HB120SL-410/HB120S-410/TB120SL/TB120S CÁI     1.550.000